Complete Introduction to Java

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a99/12

Cijena

149KM

Početak kursa

27.10.2020.

Trajanje

(26 h)

Rating

Opis kursa: 

Kompletan uvod u programiranje u Java programskom jeziku kreiran na način da se obrade sve važne stvari koje Java kao programski jezik nudi. Kroz ovaj kurs nisu obrađeni neki napredni koncepti u Javi ali je kreirana podloga polaznicima za daljnji razvoj i istraživanje. Java je jedan od najvažnijih, a velika većina programera u svijetu ga smatra i najvažnijim programskim jezikom. Za razliku od nekih drugih jezika čiji je uticaj tokom vremena postao jako mali, uticaj Jave postaje sve jači. Već kod prvog izdanja Jave 1995. god. Java se nametnula kao glavni jezik za Internet programiranje. Svaka sljedeća verzija je jačala taj položaj. Osim toga razvojem mobilnih aplikacija Java takođe igra jednu od najvažnijih uloga. Potreban preduslov za kreiranje Android aplikacija je poznavanje Jave. Skoro sve aplikacije kreirane za Android uređaje su napisane u Javi. Prema tome polaznici ovog kursa će imati podlogu da prošire svoje znanje na razvoj desktop, web i android aplikacija.

Kurs opisuje sintaksu, rezervisane riječi i osnovne principe programiranja u Javi. Prvi dio će biti detaljan uvod u jezik Java. Dalje ćemo proći kroz osnovne elemente jezika kao što su tipovi podataka, operatori, upravljačke naredbe i klase. Nakon toga ćemo preći na nasljeđivanje, pakete, interfejse, obradu izuzetaka i višenitni rad. Završni dio kursa ćemo posvetiti kolekcijama, streamovima, anotacijama, pobrojanim i generičkim tipovim, ulazno-izlanim upravljačkim operacijama, umrežavanjem i obradom događaja.

 

Očekivanja i ciljevi:

Od polaznika se očekuje da nakon svakog predavanja samostalno kreiraju dobijene zadatke koji će biti obrađeni na početku svakog sljedećeg predavanja. Cilj kursa je da polaznike kursa uvede u svijet objektno orijentisanog i funkcionalnog programiranja. Ovo je kurs za sve, bez obzira da li ste prethodno programirali u nekom programskom jeziku ili ne. Oni koji su prethodno imali  dodira sa Javom ili drugim programskim jezikom će cijeniti dijelove kursa koji se odnose na nove koncepte uvedene u JDK 8, dok je kurs dovoljno detaljan da se oni koji nisu imali profesionalnog iskustva u programiranju uvedu u svijet programiranja.

 

Neophodni materijali/oprema za kurs:

  • Na kurs je potrebno ponijeti laptop.

 

Poželjni materijali/oprema za kurs:

  •  Herber Schildt --> Java: A beginner's guide, The Art of Java, Java: The Complete Reference
  • Uncle Bob(Robert C. Martin) --> Clean code
  • Head First Java
  • Beginning Programming with Java For Dummies, A Wiley Brand

 

Trajanje kursa:

Kurs se održava utorkom i srijedom u terminu od 20:00 do 22:00 i traje pet sedmica. U toku tih pet sedmica će sa grupom biti dogovoreno i održavanje nekoliko časova u drugim terminima.

 

Kurs se održava u sklopu WHAM Activity projekta, te je podržan od strane organizacija USAID i IESC. Regularna cijena kursa iznosi 499 KM, a u sklopu projekta 149 KM.

 

Prijave su otvorene za:

- osobe koje studiraju ili su završile neki od IT fakulteta
- osobe koje su završile neku od neformalnih IT edukacija ili imaju iskustva u IT industriji

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.