Ljubav na prvi pogled aplikacije i korisnika - kako to postići?

Prema istraživanjima, 50 milisekundi je potrebno korisnicima da formiraju mišljenje o websiteu i odluče sviđa li im se ili ne i žele li ostati na njemu ili ga napustiti. 

 

U prijevodu, imate jako malo vremena da se predstavite korisniku i privučete njegovu pažnju na sebe dovoljno da ne klikne strelicu za napuštanje vašeg websitea ili aplikacije. U akcijama koje će poduzeti neposredno nakon ulaska u vašu aplikaciju se ogleda iskustvo korisnika, a cilj je da ono uvijek bude na maksimalnom nivou, kako biste i vi generirali rezultate koje želite.

 

Šta je korisničko iskustvo ili korisnički doživljaj?

Međunarodna organizacija za standardizaciju korisničko iskustvo definira kao „percepciju i reakciju osobe, koja je rezultat upotrebe ili očekivane upotrebe proizvoda, sistema ili usluge“.

 

UX/UI (User Experience/User Interface) dizajn je IT oblast, čiji glavni cilj je maksimiziranje korisničkog iskustva, kroz kreiranje praktičnog, prilagođenog i vizualnog privlačnog weba.

Ovi pojmovi obično se nalaze jedan uz drugi. UI (User Interface) se odnosi na samo korisničko okruženje ili korisnički interface, dok UX (User Experience) vežemo za dizajn interface. Da pojednostavimo, UX dizajneri određuju strukturu i funkcionalnost weba ili aplikacije kako bi se korisnici što lakše i intuitivnije koristili njima u izvršavanju zadataka zbog kojih su ih posjetili, dok su UI dizajneri zaduženi za estetiku, tačnije, da web ili aplikacija budu interaktivni i vizualno dopadljivi.

 

Korisnički doživljaj je jedan od najbitnijih elemenata online nastupa, jer on direktno utječe na aktivnosti koje će korisnik poduzeti.

  • Ako aplikacija korisniku bude djelovala previše zbunjujuće, ako mu bude teško navigirati kroz nju i ako korištenje iste za njega nije ni lagano ni intuitivno, te ako, kao posljedicu svega toga, ne izvrši zadatke zbog kojih ju je posjetio, korisnik u tom slučaju ima loše korisničko iskustvo i morate se ozbiljno pozabaviti redizajnom.  

  • Ako je sadržaj aplikacije strukturiran na način da korisnik može lako pronaći opcije koje želi, ako intuitivno navigira kroz nju zbog dobre organizacije i ako lagano i samopouzdano obavlja potrebne aktivnosti na njoj, korisnik je imao prijatno iskustvo, te ste i vi i korisnik postigli svoje krajnje ciljeve.

 

Shvatili ste važnost korisničkog iskustva, koje je je glavni uzrok rapidnog rasta popularnosti ove IT oblasti u posljednje vrijeme. Najbolji uspjeh imaju aplikacije koje su dobro dizajnirane u smislu da su lake za koristiti i vizualno privlačne. Iz tog razloga je bitno da vaša aplikacija bude logički smislena i lijepa, kako bi joj se korisnici stalno vraćali i kako bi se na njoj što duže zadržavali.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.