Generalne informacije o plaćanju kurseva

Da biste rezervisali mjesto na kursu za koji se prijavljujete, potrebno je da izvršite uplatu minimalno prve rate za isti prije njegovog početka, te da dostavite dokaz o uplati putem maila ili ponesete isti sa sobom na prvo predavanje.


Uplatu možete izvršiti putem uplatnice direktno u pošti ili banci, putem aplikacije mobilnog bankarstva ili putem sistema za online plaćanje.


Nakon što je uplata procesirana, ACADEMY387 izdaje polaznicima račun u skladu sa važećim zakonima, koji će svakom polazniku biti uručen po završetku kursa, zajedno sa potvrdom o pohađanju kursa.Plaćanje putem uplatnice ili aplikacije za mobilno bankarstvo

Ukoliko kurs plaćate putem uplatnice u banci/pošti ili putem aplikacije za mobilno bankarstvo, na uplatnicu je potrebno upisati:


  • Podatke o polazniku [Ime i prezime, adresa i broj telefona]
  • Naziv kursa [Uplata za kurs *naziv kursa*]
  • Podatke o primaocu [Akademija 387 d.o.o., Maglajska 1, 71000 Sarajevo]
  • Broj računa primaoca [1610000119590050]Online plaćanje

Ukoliko uplatu vršite putem sistema za online plaćanje, potrebno je da prilikom procesa prijave u posljednjem koraku odaberete opciju za online plaćanje i u formular upišete podatke sa svoje debitne ili kreditne kartice.


Prilikom korištenja online sistema za plaćanje, nije moguće plaćanje u dvije rate, već isključivo punog iznosa cijene kursa.Plaćanje na rate

Svaki kurs je moguće platiti u dvije rate, pri čemu je iznos svake rate 50% ukupne cijene kursa.


Ukoliko se odlučite na plaćanje na rate, prije početka kursa je potrebno izvršiti uplatu prve rate, dok je drugu ratu potrebno uplatiti u toku kursa, a najkasnije do polovine kursa (npr. ukoliko kurs traje šest sedmica, drugu ratu je potrebno uplatiti najkasnije tokom treće sedmice trajanja kursa).


Plaćanje na rate je moguće obaviti samo ukoliko plaćanje vršite putem uplatnice u banci/pošti ili putem aplikacije za mobilno bankarstvo. bankarstvo, ne i putem online sistema za plaćanje.Politika povrata novca

Povrat uplaćenih sredstava se vrši u sljedećim slučajevima:

  • ukoliko odustanete od kursa najkasnije 7 dana prije planiranog datuma njegovog početka.
  • ukoliko se kurs ne održi u terminu za koji ste se prijavili.

U slučaju odgode kursa, uplaćeni iznos je moguće prebaciti za naredni ciklus istog kursa ili iskoristiti za bilo koji drugi kurs iz ACADEMY387 ponude (uz doplatu/povrat razlike u cijeni). Za povrat novca je potrebno da nam dostavite broj transakcijskog računa.


Ostale odredbe

Ukoliko polaznik odustane od pohađanja kursa nakon što je odslušao 50% predavanja ili više i dalje je obavezan da izvrši uplatu druge rate. U slučaju da je polaznik na samom početku izvršio uplatu cjelokupnog iznosa, ne ostvaruje pravo na povrat novca.


Polaznik može pohađati dva kursa istovremeno, pod uslovom da se oni ne održavaju u istom periodu, ali se u toku jednog kursa ne može prebaciti na pohađanje drugog kursa po cijeni prvobitnog, bez da snosi troškove i za jedan i za drugi kurs.


Naprimjer, ukoliko polaznik pohađa kurs Osnove grafičkog dizajna i na pola trajanja kursa odluči da se prebaci na kurs Uvod u UX/UI Design koji počinje upravo u tom periodu, dužan je da snosi troškove oba kursa po punoj cijeni.


Uslov za dobijanje diplome po završetku kursa jeste da je polaznik na vrijeme izvršio plaćanje kursa i da je odslušao minimalno 80% predavanja na kursu.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.