Adis Muminović

Adis Muminović

Rating

Adis Muminović je Vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno uključen u nekoliko polja istraživanja u oblastima inžinjeringa i dizajna: CAD, brza izrada prototipova, mašinski dizajn, industrijski dizajn, razvoj i dizajn proizvoda, aktivni magnetni ležajevi i tribologija. Koautor je dvije knjige: Industrijski dizajn i Razvoj i dizajn proizvoda. Osim navedenog, osnivač je Laboratorije za razvoj i dizajn proizvoda, edukator u oblasti CAD programskih paketa i mentor za StartUp-ove u oblasti inžinjeringa i razvoja i dizajna proizvoda. Zaljubljenik u znanstvenu fantastiku i brdski biciklizam.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.