Dženana Durmišević

Dženana Durmišević

Rating

Dženana Durmišević je završila fakultet i magisterij u Mariboru u R Sloveniji. Kao Stalni sudski tumač za slovenački jezik bavi se prevođenjem za sudove, advokatska društva, ali i notare više od 20 godina. Pored učenja osnovnog nivoa slovenačkog jezika, očekuje, da će se polaznici upoznati i sa kulturom i običajima R Slovenije.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.