Fahrudin Halilović

Fahrudin Halilović

Rating

Fahrudin Halilović završava master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, smjer Računarstvo i informatika. Na istom fakultetu radi i kao asistent. Programiranjem se bavi već dugi niz godina. Posjeduje veliko iskustvo programiranja u programskim jezicima kao što su C++, Python, HTML5 i dr.. Sa predavačkim iskustvom i znanjem koje posjeduje iz mnogih programskih jezika jedan je od rijetkih kojima polazi za rukom da svoje znanje prenese na druge.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.