Irma Karčić i Dinka Perić

Irma Karčić i Dinka Perić

Rating

Irma Karčić je studirala komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Podučava švedski jezik od 2015. godine. Njen primarni interes je gramatika švedskog jezika, koju objašnjava na pedagoški način praveći poređenja sa gramatikom bosanskog jezika. Jako je zanima skandinavska književnost.

Dinka Perić je živjela u Švedskoj nekoliko godina. Radi u jednoj švedskoj firmi u Sarajevu. Voli švedsku kulturu, običaje i književnost, a podučavanje švedskog joj je posebna želja i strast.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.