Ivana Marić

Ivana Marić

Rating

Mr. sc. Ivana Marić, savjetnica za odnose s javnošću i javne nastupe. Magistrica ekonomskih nauka Univerziteta u Sarajevu i doktorantica na Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Ivana će sa polaznicima podijeliti svoje višegodišnje iskustvo komuniciranja s javnošću, rada s medijima i nastupa pred kamerama. Pored priprema svojih nastupa, Ivana pomaže brojnim klijentima da kvalitetno komuniciraju s javnošću, da se pripreme za TV i javni nastup, da oblikuju intervjue, da drže govore, da ovladaju neverbalnom komunikacijom i prevladaju strah od javnog nastupa.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.