Minela Ćehović

Minela Ćehović

Rating

Minela Ćehović je diplomirani ekonomista sa 10 godina rada u Internacionalnim kompanijama i ima 10 godina iskustva u menadžmentu i prodaji. Pored fakultetske diplome, posjeduje i diplomu Više poslovne škole i 4 internacionalna cetifikata. U životu je veoma borbena i ambiciozna osoba. Svakodnevno investiranje u sebe, kao izgradnja profesionalne ličnosti i karijere, rezultiralo je željenim, zadovoljavajućim rezultatima, kao i time da svoje znanje, vještine prenese na druge. Cilj joj je pomoći drugima da uspostave vlastitu  infrastrukturu, kojom će se voditi ka ostvarivanju svojih ciljeva i zadoovljavanju životnih potreba.

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.