Nedžad Džudža

Nedžad Džudža

Rating

Nedžad Džudža är statsvetare, komunikatör och informatör och undervisar i svenska sedan ett år tillbaka. Han har universitetsstudier i bl.a. retorik och kommunikation vid svenska universitet. Nedzad har anlitats av den svenska ambassaden och diverse svenska myndigheter för olika tolkningsuppdrag samt översättningsuppgifter. På svenska ambassadens rekommendation har Nedzad av federala justitiedepartementet anförtrotts att göra prov för blivande rättstolkar i svenska som är verksamma i Federationen Bosnien och Hercegovina.

Bodil Zalesky är sedan snart sex år svensk lektor vid universitetet i Zagreb. Hon undervisar främst i svenska språket och samhället, men leder även kurser i svensk litteratur och översättning från kroatiska till svenska. I sin utbildning har Bodil en kandidatexamen i svenska och tyska, en magisterexamen i italienska, en doktorsexamen i tyskspråkig litteratur samt examen från lärarhögskola. Vid sidan om skriver Bodil artiklar om europeisk litteratur för Hufvudstadsbladet, Finlands främsta svenskspråkiga tidning.

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.