Sanja Ferizovć

Sanja Ferizovć

Rating

Slovenački jezik govori preko 20 godina, a naučila ga je u Sloveniji, gdje je i maturirala na jednoj od vodećih slovenačkih gimnazija, Gimnaziji “Poljane” u Ljubljani. Diplomirala je arhitekturu u Sarajevu, magistrirala u Italiji  menadžment  i upravljanje projektima iz oblasti kulturnog i graditeljskog naslijeđa.
Kao stalni sudski tumač za slovenački jezik aktivno se bavi prevođenjem. Redovno sarađuje sa brojnim advokatskim kancelarijama, raznim sudovima, javnim institucijama, komapanijama i sl.
Obzirom da je Sanja živjela u Sloveniji, polaznici će kroz učenje jezika upoznati kulturu i neke od običaja Slovenaca.

 

Pročitajte naša pravila o privatnosti.