Varis Šabanović

Varis Šabanović

Rating

Varis Šabanović dipl.el.ing., rođen je u Sarajevu 29.05.1983. godine. Svoju IT karijeru počinje 2000. godine kao srednjoškolac radeći kao eksterni stručni IT saradnik pri Nogometnom/Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, a zatim kao student Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na odsjeku za računarstvo i informatiku dobija posao sistem inženjera, a zatim i voditelja sektora za računarske i mrežne sisteme u firmi aNET d.o.o. Zenica. Zadnjih šest godina radi kao Data Center inženjer u firmi Verso d.o.o. Sarajevo. Radeći na najvećim lokalnim i regionalnim projektima stiče vještine i znanja iz oblasti Data Centara te posjeduje mnoštvo akreditacija i certifikata vodećih svjetskih kompanija poput Cisco, VMware, NetApp, EMC, IBM, Microsoft itd. Svoje iskustvo i znanje vrlo rado dijeli na brojnim prezentacijama i radionicama ali je i sam učesnik mnogih konferencija, kurseva, radionica itd.
Više informacija na: https://ba.linkedin.com/in/varis-%C5%A1abanovi%C4%87-b5280552 

 

Pročitajte naša pravila o privatnosti.