Zlatan Omerspahić

Zlatan Omerspahić

Rating

Zlatan Omerspahić je diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u bankarstvu. Trenutno je doktorant na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku smjer Privredno pravo i pravo privrednih društava. Njegova uža specijalnost i područje interesovanja su principi korporativnog upravljanja. Autor je više naučnih i stručnih radova. 

Pročitajte naša pravila o privatnosti.