Agilno upravljanje projektima

5/10

Cijena

519KM

Početak kursa

17.06.2024.

Trajanje

(21 h)

Rating

Agilno upravljanje projektima

Opis kursa: 


Tokom 21 sata trajanja kursa, polaznici će odslušati zanimljiva predavanja i učestvovati u interaktivnim vježbama, te na taj način steći odgovarajuća znanja koja će moći uspješno primijeniti u praksi. Također, pohađanjem kursa polaznik stječe potvrdu o 21 odslušanom satu, koji su uslov za prijavu polaganja ispita za sticanje zvanja Agile Certified Practitioner (ACP-PMI). U toku kursa polaznici će sa predavačem detaljno proći kroz osam poglavlja. Prolazeći kroz primjere iz prakse polaznici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije usvoje kompleksan proces vođenja projekata.  Kompletan rad je baziran na predavanju i zanimljivim vježbama.

 

Očekivanja i ciljevi:

Nakon odslušanog kursa svi polaznici će:

 • Imati jasan stav o tome šta znači agilno upravljanje projektima;
 • Uz primjere i praktične vježbe elaborirati sve aspekte uspješnog i efikasnog agilnog pristupa upravljanju projektima;
 • Razjasniti uloge i odgovornosti u agilnim projektima;
 • Naučiti nešto novo iz oblasti komunikacija, koja je ključna za uspjeh svakog projekta;

 

U okviru edukacije polaznici će savladati sljedećih osam poglavlja:

 • Uvod o Agile-u
 • Principi Agile-a i Agile u PMI 
 • Šta je prava vrijednost projekta?
 • Učešće i uključivanje stakeholdera
 • Mjerenje efikasnosti rada tima
 • Planiranje na adaptivan način
 • Otkrivanje problema na vrijeme i rješavanje istih
 • Kontinuirano unapređivanje

Materijali/oprema potrebna za kurs:

 • Želja da naučite nešto novo
 • Sveska i olovka


Trajanje kursa:

 • Kurs traje 21 sat i održava se u ponedjeljkom, srijedom i petkom, u terminu od 17:30 do 20:30h.


Dodatne informacije i resursi:

Polaznici će dobiti pristup trening materijalu pripremljenom za ovaj kurs i preporuku za ostale izvore znanja u vezi lakše i brže pripreme za polaganje ACP-PMI ispita.

Akcijska cijena kursa iznosi 519KM i moguće je plaćanje u dvije rate. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava za formiranje grupe.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.