C++ za srednjoškolce - prvi nivo

Users@2x5/15

Cijena

115KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:
Kurs je namijenjen srednjoškolcima koji imaju želju da nauče i prošire znanje vezano za C++ programiranje. Od polaznika se ne očekuje nikakvo predznanje. Kurs kreće od upoznavanja sa okruženjem programskog jezika C++.


Očekivanja i ciljevi:
Od polaznika kursa se ne očekuje da razumiju osnove programiranja i da imaju predhodno znanja za C++. Na kraju kursa će naučiti osnove rada u ovom programskom jeziku, te će moći da nastave da uče programiranje na naprednom nivou.


Materijali/oprema potrebna za kurs:
• Na kurs je potrebno ponijeti laptop.


Poželjni materijali/oprema:
Instaliran neki od editora za C++ poput: Netbeans, Eclipse, Code,Blocks. U koliko nemate instalirno, predavač će Vam na prvom času pomoći sa instalacijom.

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su: utorak i četvrtak od 18:00 h do 20:00 h. Iste je moguće dogovarati/mijenjati u dogovoru sa predavačem i ostalim polaznicima kada kurs počne.

Cijena kursa je 115 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 10. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x

Početak je uvijek najteži, ali na ovom kursu smo imali priliku ući u svijet programiranja bez puno poteškoća i savladati osnove C++ programskog jezika.

Lejla OmerovićLejla Omerović
Pročitajte naša pravila o privatnosti.