Osnovno razumijevanje finansijskih pojmova I finansijskih izvještaja

1/15

Cijena

80KM

Početak kursa

14.10.2021.

Trajanje

(5 h)

Rating

Osnovno razumijevanje finansijskih pojmova I finansijskih izvještaja

Opis kursa: 
Ovaj kurs je osmišljen kako bi pružio osnovno razumijevanje finansijskih pojmova i finansijskih izvještaja za predstavnike manjih firmi koji nisu finansijske struke, a kojima je razumijevanje istih neophodno za obavljanje posla. 

 

Kurs će polaznicima pružiti osnovno razumijevanje finansijskih pojmova neophodnih u svakodnevnoj komunikaciji sa raznim interesnim skupinama, kao i razumijevanje njihovih korelacija neophodnih za unapređivanje performansi prilikom obavljanja posla. Pod pretpostavkom da se u većini slučajeva radi o polaznicima koji imaju drugačiji set znanja i vještina, navedeno će predstavljati nadogradnju i sagledavanje dodatnih mogućnosti za unaprijeđenje njihovog poslovanja. Kurs će uključivati interaktivnu razmjenu znanja (prezentacija uz Q&A), kao i set zadataka i pitanja za polaznike, uz finalnu sekciju u kojoj će se sumirati sve naučeno.

 

Očekivanja i ciljevi: 

Sticanje osnovnog znanja o finansijama koje bi omogućilo nadogradnju postojećeg seta znanja i vještina polaznika kursa. Kroz Q&A se očekuju dodatna pitanja i pojašnjavanje svih nejasnoća koje polaznici budu imali, a sa njima ćemo identificirati i potrebu za daljom nadogradnjom znanja ili utvrđivanjem postojećeg nivoa razumijevanja.

 

Neophodni materijali/oprema:

  • Materijali će biti kreirani od strane instruktora i prilagođeni skupini učesnika ovisno od zanimanja, potreba I slično. Materijali će biti interno razvijeni. Materijali će biti dostupni učesnicima u digitalnom formatu i distribuirani putem e-maila

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 5 radnih sati: 3 sata interaktivno predavanje, 1 sat vježbe i 1 sat wrap up. U toku predavanja će biti održane tri kratke pauze od 15 minuta i jedna duža pauza od 30 do 60 minuta.

 

Cijena kursa iznosi 80 KM. Minimalan broj polaznika je 8. Kurs neće biti održan navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj polaznika.
 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.