Govor tijela - efikasan alat za unapređenje komunikacije

0/25

Cijena

165KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:
Ovaj trening je baziran na jedinstvenoj ECCM metodologiji koja je kreirana na dugogodišnjim istraživanjima i rezultatima na polju mikroekspresija i govora tijela. Tokom treninga imaćete mogućnost da unaprijedite znanja i vještine iz oblasti primjene govora tijela i otkrijete nove uvide u neverbalnu komunikaciju sa ciljem prepoznavanja i adekvatnog razumijevanja značenja govora tijela. Trening je baziran na razmjeni znanja i iskustava između svih učesnika uz analizu video materijala, fotografija i uz rad u okviru jedinstvenog MESSO software-a. 

Trening je namijenjen svima koji žele da unaprijede vještine neverbalne komunikacije i postanu još bolji u svom poslu i privatnom životu. Znanje i vještine stečene tokom radionica možete primjeniti u pregovaranju, prodaji, selekciji zaposlenih, upravljanju i delegiranju, motivisanju, istraživačkom novinarstvu, advokatskoj praksi, javnim nastupima, izgradnji i unapređenju odnosa sa partnerima, djecom, prijateljima... 

Teme koje se obrađuju tokom treninga su:
* Osnove efikasne primjene neverbalne komunikacije 
* “Shortcut” empatija - sticanje povjerenja sagovornika 
* Mikroekspresije -  efikasan komunikacijski alat 

Očekivanja i ciljevi: 
Tokom i nakon treninga bićete u prilici da:  
- učite i vejžbate uz vodeće i sertifikovane eksperte iz oblasti govora tela 
- otkrivate koje vam poruke sagovornici šalju iako ćute
- stičete pravi uvid o utisku koji ostavljate na vaše sagovornike
- upoznajete se sa korisnim tehnike neverbalne komunikacije
- sagledavate i unapređujete sopstveni stil komunikacije
- postanete najdraži sagovornik i osoba od poverenja. 

Poželjni materijali/oprema:
FC papir

Trajanje kursa:

Kurs počinje 9. decembra i traje 6 h. Termini održavanja kursa su od 11:00 h do 17:00 h.

Cijena kursa je 165 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 15. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.