HR management, evaluacija rada zaposlenika i davanje povratnih informacija

0/7

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

(8 h)

Rating

HR management, evaluacija rada zaposlenika i davanje povratnih informacija

Opis kursa:

Kurs je namijenjen svim menadžerima koji se susreću s potrebom evaluacije svojih zaposlenih te davanjem povratne informacije o ponašanju ili učinku. Polaznici će se tokom kursa upoznati s osnovnim pretpostavkama bilo kakve evaluacije zaposlenika kao što su npr. svrha evaluacije, dometi i ograničenja evaluacije kao i potreba za postojanjem referentnih okvira ili standarda u odnosu na koje se procjene rade. Isto tako, polaznicima će biti predstavljene neke metode i alati koji mogu pomoći pri evaluaciji, od kojih će neke moći i sami isprobati.

 

Kurs se fokusira i na:

  • kreiranje Performance appraisal formulara
  • numeričku evaluaciju
  • opisnu evaluaciju
  • 360 appraisals
  • collective appraisal
  • izradu izvještaja
  • performance appraisal u Agile okruženju
  • Change management and transformation u sluzbi evaluacije zaposlenika
  • trendove koji će obilježiti evaluaciju zaposlenika u 2020.
  • digitalizaciju i evaluaciju u doba pandemije

Osim toga, biće riječi i o tome kako evaluaciju rade velike kompanije u cilju povećanja produktivnosti zaposlenika, a sa materijom ćemo se upoznavati kroz radionice i kreativne vježbe.

 

Za menadžere, evaluacija pruža mogućnost korekcije problematičnog ponašanja zaposlenih, utvrđivanje razine kompetencija te razlikovanje zaposlenih prema učinku i doprinosu organizaciji. Istovremeno, zaposlenici time dobivaju mogućnost da se njihov izniman doprinos prepozna ili da dobiju uvid i preporuke za korekciju ponašanja koja nisu u skladu s očekivanjima kolega ili nadređenih.

 

Očekivanja i ciljevi:

Polaznici kursa će usvojiti nova znanja kada je u pitanju evaluacija rada zaposlenika u internacionalnim kompanijama, kako dati kvalitetan feedback i koji su to trendovi i metode koje će obiljeziti 2020. Na ovaj način će se povećati produktivnost zaposlenika, te engagement i motivacija za rad.

 

Neophodni materijali/oprema:

•  Laptop, bilježnica, rokovnik

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 2 sedmice (ukupno 8 sati) i održava se utorkom i četvrtkom, u terminu od 17:30 do 19:30.

 

Cijena kursa iznosi 299 KM. Minimalan broj polaznika je 7. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.