Komunikacijske i prezentacijske vještine

0/12

Cijena

249KM

Početak kursa

-

Trajanje

(6 h)

Rating

Komunikacijske i prezentacijske vještine

Opis kursa 

Nijedna organizacija koja se želi strateški pozicionirati na globalnom tržištu neće ignorisati važnost efektivnosti komunikacijskih vještina svojih uposlenika i predstavnika. 

 

Jedna interakcija može otvoriti ili zatvoriti poslovnu priliku, sklopiti vrlo vrijedan ugovor ili prouzrokovati gubitak klijenata. 

 

Kompanije koje imaju propisno razrađene strategije će ulagati u komunikacijske kompetencije svojih uposlenika i možete biti sigurni da će se kompanije koje ne prepoznaju vrijednost ovog ulaganja prije ili kasnije suočiti sa pojedincima koji će sami ulagati u svoje napredovanje. Ali, te kompanije se tada odriču prava na ekskluzivnost nad tim – sada još kvalitetnijim – uposlenicima.

 

Uposlenici koji se mogu tečno izražavati i imaju razvijene vještine u prezentaciji imaju veće šanse za napredovanje, uspjeh na novim projektima i podizanje vlastite vrijednosti na tržištu. 

 

Kroz ovaj trening ćemo pomoći učesnicima da nadograde svoje komunikacijske vještine i nauče nove i zanimljive tehnike koje će dodati u svoj set vještina. Svakom učesniku/ci pružamo i personalizirane i konstruktivne povratne informacije, čineći učenje iz svakog modula vrijednim i trajnim.

 

Očekivanja i ciljevi 

Cilj ovog treninga je da unaprijedimo vještine koje vi već imate, te da vam pomognemo da steknete više samopouzdanja.

 

Lideri mogu nadahnuti i  motivisati kolege, ali ih mogu i obeshrabriti i uništiti njihov potencijal, zbog čega ćemo se tokom treninga fokusirati na to kako biti dobar ilider i kako prepoznati vlastitu vrijednost koje nekada nismo ni svjesni.

 

Ovaj trening je namijenjen poslovnim ljudima, menadžerima, komercijalistima i onima koji se bave uslužnim djelatnostima, te svima koji žele unaprijediti svoje komunikacijske i prezentacijske vještine u poslovnom, ali i svakodnevnom okruženju.

 

Trajanje kursa

Kurs traje 6 sati i održava se u terminu od 09:30 do 16:30, sa uključenom pauzom za ručak.

Akcijska cijena kursa iznosi 249 KM i uključuje osvježenja u pauzama i ručak. Minimalan broj polaznika je 8. Kurs se neće održati navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

 

Plan i program

•    Javni govor
•    Prezentacijske vještine
•    Kako biti uspješan lider
•    Lični razvoj
•    Kako razvijati povjerenje
•    Alati za uspješnu prodaju
•    Rješavanje prigovora i primjedbi
•    Zaključenje prodaje
•    Post-prodaja
•    Asertivno ponašanje
•    Socijalna strana komunikacije – prodaja/empatija
•    Rekapitulacija, pitanja i podjela certifikata

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.