Kreativne tehnike rada prilikom podučavanja djece sa Down Sindromom

2/15

Cijena

117KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:

Kurs je namijenjen roditeljima, učiteljima i nastavnicima da unaprijede svoje znanje i vještine iz oblasti najnovijih saznanja o Down Sindromu. Sastoji se iz dva dijela: teorijskog i praktičnog, a putem kojih se prezentuju najnovije i najučinkovitije tehnike rada sa Down Sindrom djetetom, kako prije, tako i tokom njegovog redovnog školovanja, tj. inkluzivne nastave koja podrazumijeva tipičnu djecu (tipičnog razvoja) i djecu sa teškoćama u razvoju-pod istim školskim krovom.

Obzirom da se teorijski dio kursa bavi pojašnjenjima same pojave Down Sindroma, te obzirom na trenutna „štura“ studijska znanja u nasem obrazovnom sistemu - vezana uz Down Sindrom i tretman djeteta sa Down Sindromom tokom školovanja, certifikat ovog kursa veoma lijepo će upotpuniti portfolio i studenta ili diplomanata fakulteta odsjeka za Psihologiju, Socijalni rad, Pedagošku akademiju ali i svakog roditelja, razrednog nastavnika ili asistetna u inkluzivnoj nastavi koji se tek susreo ili želi proširiti svoja saznanja o Down Sindromu.

Očekivanja i ciljevi kursa :

Cilj ovog kursa je da se pred sve izvjesnijim i većim brojem Down Sindrom djece i profesionalnih nameta za prosvjetne radnike i roditelje, dodatnim znanjem i obučavanjem iz ove oblasti-umanje strahovi pred nepoznatim, a to je znanje o Down Sindrom populaciji danas. Primarni cilj je da otklanjanjem nepoznanica o Down Sindromu, ovo dijete dobije nova „vrata“ u bolji i sigurniji svijet jednakih.

Spoznajni cilj kursa se očituje u prenošenju znanja i vještine u podučavanju djeteta sa posebnim potrebama tokom inkluzivne nastave ali i sticanje vještine rada sa“ DOWN“ sindrom djetetom predškolskog perioda. 

Materijali potrebni za kurs:

notebook ili bilježnice, poželjan tablet

Rad na nastavi:

Obuhvatiće se grupni i individualan pristup radu na nastavi koji će biti insinuiranje rada nastavnika sa djetetom, praktični primjeri rada.

Rad na zadanu temu:

Obuhvatiće pisanje domaće zadaće na principu pisanja eseja o Down Sindrom populaciji, zabilježena iskustva iz neposredne okoline o kojima se dikutira na času. 

Završni ispit:

Forma pisanog testa ( pitanje –odgovor) koji se bodovno vrjednuje i rangira uspješnost polaganja testa, brojčano, ocjenom od 6 do 10. Za prolaznu ocjenu potrebno je znanje koje obuhvata najmanje 70% znanja zadane oblasti. 

Polaganje završnog ispita:

Nakon odslušanog predavanja i ispunjenih uvjeta - polaznici kursa pristupaju polaganju završnog testa. Uvjeti za izlazak na test su: 70% odslušanog predavanja na kursu, rad na nastavi i rad na zadanim zadacima. Po položenom testu stiče se certifikat iz oblasti: „Down Sindrom, ASSISTANT-TEACHER“.

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su: ponedeljak, srijeda i petak od 18:00 h do 19:30 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 10. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.