Liderstvo i emocionalna inteligencija

0/20

Cijena

180KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica (14 h)

Rating

Opis kursa:

Nauka o MENI – rađamo li se kao lideri ili to postajemo? – Modul I – Lično liderstvo

Lično liderstvo je sposobnost da kristalizirate svoje razmišljanje, odredite željeni cilj i poduzmete neophodne korake kako bi taj cilj ostvarili. Lično liderstvo je i obavezan dio organizacijskog liderstva te efikasnog upravljanja timovima. Vođenje biznisa i organizacije podrazumjeva imati viziju, strategiju i inspirisati druge ka ostvarenju zajedničkog cilja. Vođenje sebe, podrazumjeva isto. Potrebno je znati kako inspirisati sebe na putu ostvarenja ciljeva. Voditi sebe je i prvi korak ka uspješnom vođenju drugih. Modul I je namjenjen osobama koje žele upoznati sebe, otkriti svoje liderske osobine, izgraditi autoritet lidera i koristiti liderske vještine za upravljanje sopstvenim ili organizacijskim ciljevima. Polaznici će nakon ovog kursa imati izgrađenu svijest o efikasnom liderstvu te moći direktno primjeniti strategije izgradnje ličnog liderstva u neposredno okruženje.

Da li ste nekada zapitali koliki je Vaš EQ ? – Modul II - Emocionalna inteligencija

Da li ste nekada donijeli odluku zbog koje ste požalili? Koliko puta ste u svom okruženju bili svjedoci neefikasne komunikacije, konflikta koji je otišao u neželjenom pravcu, govora tijela koji je ukazivao na nepristupačnost, ponašanja koje je direktno ugrozilo atmosferu u kojoj radite ili boravite. Emocionalna inteligencija utiče na naša ponašanja i na naše veze sa okruženjem. Visok stepen EQ – a zaslužan je za bolju komunikaciju, rješavanje konflikta i efikasno upravljanje izazovima te vodi ka stvaranju autentičnog okruženja. Modul II je namjenjen pojedincima koji žele razviti koeficijent emocionalne inteligencije, upravljati sopstvenim ciljevima i biti efikasni u okruženju kojem pripadaju. Modul je namjenjen organizacijama koje ulažu u efikasno okruženje i teže stvaranju jedinstvene kulture

 

Modul III - Ja sam lider – dakle, ne radi se o meni, zar ne? – Liderstvo i Tim

Danas, više nego ikada prije, liderstvo podrazumjeva biti dio tima. Stereootipi o tome da su lideri osobe koje su same na vrhu postaju stvar prošlosti. Zapravo, kaže se da ako ste došli na vrh i okrenuli se, a iza Vas ne stoji TIM, onda niste ni bili vođa. Put ka liderstvu je popolačan vašom sposobnosti da izgradite sebe, ali kada postanete vođa, Vi niste više u fokusu. Sada, sve što radite ima veze sa drugima, Vaš posao je da podržavate, motivišete i osnažujete druge. Vi ste na putu da postanete efikasan lider i ovaj seminar će Vam obezbjediti neophodno znanje, vještine i alate kako bi na tom putu bili uspješni. Ovaj seminar je osmišljen tako da imate priliku odmah isprobati svoje znanje i naučene vještine.

Modul IV - Efikasni lideri postavljaju ciljeve da bi stvorili vrijednost, a ne da bi samo došli do cilja – Organizacijsko liderstvo

Vaša liderska pozicija zahtjeva od Vas da prenesete viziju poslovanja na uposlene. Vi ste ključna osoba koja određuje koja pozicija je potrebna da Vaša organizacija bude konkurentna na tržištu i/ili ostvari ciljeve. Vi ste osoba koja zna koje kompetencije Vaši uposlenici trebaju imati kako bi ostvarili te ciljeve. Bilo da ste start – up menadžer, nalazite se na middle menadžment poziciji u organizaciji ili na poziciji senior lidera, Vi ste ključna osoba za organizaciju poslovanja. Vaše vještine inspiracije, Vaša sposobnost da prepoznate talente u organizaciji ili privučete one izvan nje, Vaša inovativnost pokreće organizaciju da idete naprijed i ostvarujete uspjehe. Ako ste u jednoj od gore navedenih kategorija, onda je ovo seminar za Vas. Naučiće te kako da odredite svoju viziju i viziju organizacije, zašto je važno da je prenesete i inspirišete druge da Vas slijede na putu ka uspjehu, kako da odredite koji talenti su Vam potrebni i koja organizacijska kultura odgovara Vašim poslovnim izazovima.

Očekivanja i ciljevi:

Poslije ovog treninga polaznici će:

 • Moći prepoznati kako lideri utiču na organizacije
 • Identifikovati osobine efikasnog lidera
 • Razumjeti važnost emocionalno inteligentnog liderstva
 • Upoznati se sa soft vještinama i njihovom primjenom
 • Opisati koji liderski postupci utiču na osnaživanje timskog rada
 • Identificirati prirodu strategijskog liderstva
 • Razviti svijest o razvijanju vrijednosti u organizaciji

Trajanje treninga:

I i II modul - od 04.10. do 09.10. – 6 susreta u periodu od  17:30 – 21:00

U septembru planiramo održati:

III modul – septembar– 3 susreta u periodu od 17:30 – 21:00

IV modul – septembar – 3 susreta u periodu od 17:30 – 21:00

Cijena po modulu:

 • I modul – 220 KM, promotivna cijena 180 KM
 • II modul – 220 KM, promotivna cijena 180 KM

CIjena za dva modula 400 KM - promotivna 320 KM

 • III modul – 220 KM
 • IV modul – 220 KM

CIjena za dva modula - 400 KM 

Ukupna cijena za sve module 780 KM, promotivna cijena za sve module 740 KM.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.