Obuka za predavače - Nauči prenijeti znanje!

2/15

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

(8 h)

Rating

Opis kursa:

Kurs je namijenjen svima koji u okviru svog zanimanja prenose znanje odraslima u okrviru bilo koje vrste obuke– predavačima i instruktorima svih struka, trenerima, profesorima i drugima. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa tipologijom predavača, specifičnostima predavanja odraslima, metodologijom, komunikacijom sa grupom, te načinima evaluacije prilagođenim njihovoj specifičnoj ciljnoj grupi.

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osoposobljeni za samostalno pripremanje i optimalno sprovođenje i evaluaciju obuka odraslih u njihovoj specifičnoj branši. 

 

Raspored predavanja:

  1. Uloga i tipovi trenera – lider, naredbodavac, savjetodavac,zabavljač, kolega?
  2. Zašto dobar stručnjak ne znači i dobar predavač? Analiza pojedinačnih slučajeva.
  3. Psihologija i metodologija učenja odraslih - zašto odrasli uče drugačije od djece?
  4. Definisati ciljeve obuke i prilagoditi ih ciljnoj grupi
  5. Optimalne metode obuke - interakcija, workshop, timski rad, ex cathedra?
  6. Definisati i primijeniti metode evaluacije
  7. i  8. Workshop sa praktičnim vježbama

 

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su:  utorak i četvrtak od 16:00 h do 20:00 h. Postoji mogućnost i dogovora sa predavačem oko promjene termina.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 3. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.