Vještine dobre prezentacije - od fakulteta do kongresa!

2/16

Cijena

117KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:

Kurs je namijenjen svima koji u okviru svojih radnih i drugih aktivnosti drže prezentacije, predavanja i imaju javne nastupe–studentima, uposlenicima, menadžerima, stručnjacima i drugima. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa vještinama profesionalne  prezentacije, držanja pažnje, retoričkim tehnikama, govorom tijela i komunikacije sa grupom. Sem toga, upoznaćemo i praktične zahtjeve profesionalne Powerpoint prezentacije.

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osoposobljeni za samostalno pripremanje i optimalno sprovodjenje profesionalnih prezentacija prema njihovoj specifičnoj potrebi . 

Raspored predavanja:

§  Vizualizacija

§  Izbor medija

§  Analiza slušatelja i govor tijela

§  Dramaturgija prezentacije

§  Retorika i uspješan nastup

§  Kako se suočiti  s tremom

§  Primjedbe i pitanja iz publike kompetentno obraditi

§  Komunikacioni trening

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su: ponedeljak i srijeda od 18:00 h do 20:00 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.