Poslovna etika

3/10

Cijena

249KM

Početak kursa

19.08.2024.

Trajanje

(16 h)

Rating

Poslovna etika

Kurs „Poslovna etika“ namijenjen je svim profesionalcima koji su zainteresirani unaprijediti svoje znanje u jednoj od ključnih oblasti održivog poslovanja (sustainable business), a to je upravo poslovna etika. Savremeno poslovanje u globalnom okruženju suočeno je s brojnim izazovima – kako ostvariti internacionalnu vidljivost i posebnost, privući i zadržati zainteresirane i kreativne zaposlenike, kako ostvariti komparativnu prednost novim generacijama klijenata… na kojim vrijednostima zasnovati poslovanje? Sve su to samo neka pitanja na koje poslovna etika može dati odgovor jer ulazi u srž vrijednosnog sistema organizacije i pokazuje nam benefite „dobrih korporativnih građana“. Kurs je namijenjen zaposlenicima i menadžerima u velikim i srednjim kompanijama, nebankarskim finansijskim institucijama, farmaceutskim i IT kompanijama.


Opis kursa:

Kurs je podijeljen u više tematskih oblasti, te putem interaktivnog predavanja polaznici treniraju kako postati etički lideri i donosioci odluka. Na putu do tog cilja, polaznici će kroz više praktičnih primjera i vježbi biti upoznati sa: osnovama poslovne etičke, etičkim kodeksom, procesom etičkog odlučivanja, etičkim liderstvom, etikom u odnosu sa zaposlenicima, etikom u odnosu sa klijentima, etikom u marketingu i na društvenim mrežama, globalnim izazovima etike. 


Očekivanja i ciljevi: 

Cilj ovog kursa je izgradnja etičkih menadžera za savremeno poslovanje i u globalnim izazovima. Počev od vlastite samoprocjene etičnosti, moralnosti i sistema vrijednosti, od polaznika se očekuje da po kompletiranju kursa imaju jasnu sliku etičkog rasuđivanja i donošenja etičkih odluka, naročito u situacijama intezivnog korporativnog pritiska i očekivanja ostvarenja. 


Kurs traje 4 sedmice, a održava se dva puta sedmično, i to ponedjeljkom i srijedom u terminu od 17:30 do 19:30h. Cijena kursa je 249KM. Minimalan broj polaznika neophodan za formiranje grupe je 5. Kurs neće početi planiranog datuma ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih prijava. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.