Scrum Developer trening by Bosnia Agile

Users@2x0/15

Cijena

467KM

Početak kursa

-

Trajanje

(8 h)

Rating

Scrum Developer trening by Bosnia Agile

Opis kursa:

Scrum tim se sastoji od tri uloge: Development tim, Scrum Master i Product Owner. Ovaj trening je primarno namijenjen članovima Development tima (razvojnog tima) koji su odgovorni za sveukupan rad koji je potreban kako bi nastao jedan funkcionalni proizvod.

Naučimo zajedno kako biti samoorganiziran tim i kako organizovati timski rad na agilni način; kako sprovesti Scrum događaje; ko su članovi development tima, te koje su odgovornosti development tima; šta očekivati i tražiti od Prodcut Ownera, a šta od Scrum Mastera.

 

TRENING OBRAĐUJE SLJEDEĆE TEME:

Uvod u Agile i Scrum

 • Osnove agilnosti
 • Agile manifesto i principi rada
 • Fundamentalno o Scrumu, kako nam Scrum može pomoći u svakodnevnom radu?
 • Scrum uloge
 • Detaljno o Development timu kao Scrum ulozi
 • Uspjeh proizvoda i timskog rada kao ciljevi development tima


Uloga development tima u aktivnostima planiranja proizvoda

 • Odgovornost Development tima kod definicije korisničkih zahtjeva i upravljanja product backlogom
 • Technički dug
 • Aktivnosti estimacije i da li i zašto nam je estimacija potrebna?
 • Kako uključiti development tim u upravljanje prioritetima?
 • Uloga development tima kod release planiranja


Planiranje iteracije

 • Uloga Development tima u planiranju sprinta
 • Šta znači cilj sprinta za development tim
 • Razbijanje korisničkih zahtjeva na tehničke taskove i estimacija


Proces razvoja inkrementa

 • Izvršavanje sprinta
 • Daily standup, u kom je obliku koristan, a u kojem ne
 • Međusobna saradnja članova development tima različitih odgovornosti kroz svaki od koraka razvoja nove funkcionalnosti, kako izvršavati svaki od koraka razvoja kako bi se postigao što bolji kvalitet ishoda
 • Kada je nešto “gotovo”?
 • Timska odgovornost
 • Važnost testiranja i faze testiranja nove funkcionalnosti i inkrementa od strane članova development tima
 • Interakcija sa Product Ownerom u toku izvršavanja sprinta. Šta i kada nam treba od Product Ownera?
 • Za rješavanje kakvih situacija je odgovoran development tim, kada mu treba pomoć Scrum Mastera, a kada Product Ownera
 • Najefikasniji koraci rješavanja najčešćih problema sa kojima se development timovi susreću u izvršavanju sprinta
 • Uloga development tima u toku izvršavanja događaja Sprint Review
 • Uloga development tima u toku izvršavanja događaja Sprint Retrospective.
 • Kako učiniti retrospektivu korisnom za naš tim?
 • Primjeri iz prakse
 • Kako reagovati na promjenu (dio 1.)?


Više o osobinama development tima

 • Sastav development tima detaljno
 • Željene osobine koje development tim treba da ima kako bi proces razvoja proizvoda bio brz i efikasan
 • Proces odrastanja development tima
 • Komunikacija unutar development tima. Najčešći problemi u komunikaciji koji utiču na nepostizanje projektnih ciljeva Interakcija development tima sa drugim članovima Scrum tima
 • Kako reagovati na promjenu (dio 2.)?
 • Dobre i loše prakse development timova
 • Rješavanje konflikata

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 8 sati, a održaće se 05. septembra, u terminu od 09:00 do 17:00h.

 

Cijena kursa je 399 KM + 17% PDV = 466,83 KM

Firme koje na trening prijave 3 - 7 polaznika ostvaruju popust od 10%.

Firme koje na trening prijave 8 i više polaznika ostvaruju popust od 20%.

U cijenu su uračunati ručak, kafe pauze, radni materijali i Bosnia Agile certifikat o pohađanju kursa.

 

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće biti održan navedenog datuma ako ne budemo imali dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.