Specijalizirani Projekt Menadžment - upravljanje timom i sudionicima projekta

4/12

Cijena

349KM

Početak kursa

08.11.2021.

Trajanje

(12 h)

Rating

Specijalizirani Projekt Menadžment - upravljanje timom i sudionicima projekta

Opis: Kurs je baziran na iskustvu (22. godine rada) i znanju predavača iz oblasti ICT-a i projektnog menadžmenta (agile, hybrid i waterfall). Obuhvata oblasti znanja koje se odnose na komunikaciju sa klijentima, tehnike rješavanje konflikata (isprobane u praksi), metode procjene taskova i upravljanje vremenom kao i određivanjem prioriteta na klasičnim waterfall, hibridnim i agilnim projektima. Kurs obuhvata tehnike i preporuke, npr. kako potaći učešće tima u projektima, kako upravljati znanjem i moralom tima. Kako napraviti tim koji će pratiti svog lidera.

Raspored predavanja:

1.Komunikacija sa klijentima (3 sata)

 • Komunicirajte sa pravim klijentima
 • Uključite klijente maksimalno u proces rada
 • Upravljajte zahtjevima i interesima klijenta
 • Šta „DONE“ znači za sve nas
 • Praćenje projekta zajedno za klijentom
 • Kako dijeliti viziju sa klijentom

2. Tehnike rješavanja konflikata (3 sata)

 • Strategije upravljanja konfliktima
 • Pet stilova konflikta
 • Kako riješiti konflikte u timu
 • Kako riješiti konflikt sa klijentom

3. Procjena vremena i upravljanje vremenom (2x 3 sata)

 • Agilne tehnike planiranja vremena
 • Klasične tehnike planiranja vremena
 • Hibridne tehnike planiranja i šta najbolje „pali“
 • Praćenje realizacije projekta
 • Alati za praćenje realizacije projekta
 • Šta ako vrijeme klizi? (rješenje iz prakse)

4. Motivacija i učešće tima u projektima (kako postići maksimalnu posvećenost tima?) (3 sata)

 • Šta je motivacija a šta demotivacija za tim?
 • Koje metode i tehnike koristiti da bi se „osnažio“ tim
 • Dobra komunikacija kao kraljica dobrih odnosa
 • Kako tim voditi ka najvećem uspjehu
 • Kako u ljudima pobuditi kreativnost i želju da doprinesu kompaniji u kojoj rade

 

O predavaču: Jasna Pleho radi u ICT industriji više od 20 godina. Razvojni put je prošla od pozicija Sistem administratora, DB administrator, web dizajnera, IT managera i Managera. Posljednjih desetag godina bavi se projektnim managementom, uspješno vodeći brojne velike IT projekte u BIH i regiji. Osim navedenog, već četiri godine radi kao part-time profesor na Američkom univerzitetu u BIH, doktor je tehničkih nauka iz oblasti vještačke inteligencije, primjene GIS-a i IT-a.
Jasna je i dugogodišnji predavač na Academy387 (Project management (PMP i ACP), GIS, MS Project).
Predavač je i na projektu Microsoft Skill Centar (CAPM kurs).
Član je upravnog odbora i predsjednica PMI Chaptera u BIH.

 

Kurs se odvija ponedeljkom, srijedom i petkom od 18:00 do 21:00 (ili vikendom, tj. dvije subote, po 6 sati - po dogovoru sa predavačem).

 

Cijena kursa je 349 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.