Specijalizirani projekt menadžment - upravljanje timom i sudionicima projekta

5/10

Cijena

349KM

Početak kursa

31.07.2024.

Trajanje

(12 h)

Rating

Specijalizirani projekt menadžment - upravljanje timom i sudionicima projekta

Opis kursa: 

Kurs je baziran na iskustvu (22 godine rada) i znanju predavača iz oblasti ICT-a i projektnog menadžmenta (agile, hybrid i waterfall). Kurs obuhvata oblasti znanja koje se odnose na komunikaciju sa klijentima, tehnike rješavanje konflikata (isprobane u praksi), metode procjene taskova i upravljanje vremenom kao i određivanjem prioriteta na klasičnim waterfall, hibridnim i agilnim projektima. Kurs obuhvata tehnike i preporuke, npr. kako potaknuti učešće tima u projektima, kako upravljati znanjem i moralom tima, te kako napraviti tim koji će pratiti svog lidera.


Raspored predavanja:

1.Komunikacija sa klijentima (3 sata)

 • Komunicirajte sa pravim klijentima
 • Uključite klijente maksimalno u proces rada
 • Upravljajte zahtjevima i interesima klijenta
 • Šta „DONE“ znači za sve nas
 • Praćenje projekta zajedno za klijentom
 • Kako dijeliti viziju sa klijentom

2. Tehnike rješavanja konflikata (3 sata)

 • Strategije upravljanja konfliktima
 • Pet stilova konflikta
 • Kako riješiti konflikte u timu
 • Kako riješiti konflikt sa klijentom

3. Procjena vremena i upravljanje vremenom (2x 3 sata)

 • Agilne tehnike planiranja vremena
 • Klasične tehnike planiranja vremena
 • Hibridne tehnike planiranja i šta najbolje „pali“
 • Praćenje realizacije projekta
 • Alati za praćenje realizacije projekta
 • Šta ako vrijeme klizi? (rješenje iz prakse)

4. Motivacija i učešće tima u projektima (kako postići maksimalnu posvećenost tima?) (3 sata)

 • Šta je motivacija a šta demotivacija za tim?
 • Koje metode i tehnike koristiti da bi se „osnažio“ tim
 • Dobra komunikacija kao kraljica dobrih odnosa
 • Kako tim voditi ka najvećem uspjehu
 • Kako u ljudima pobuditi kreativnost i želju da doprinesu kompaniji u kojoj rade
   

Kurs se odvija srijedom i petkom od 18:00 do 21:00h. Cijena kursa je 349KM, a moguće je plaćanje u dvije rate. Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.