Tajne dobrog govorništva

Users@2x0/12

Cijena

249KM

Početak kursa

-

Trajanje

(9 h)

Rating

Tajne dobrog govorništva

Opis kursa:

Kurs je namjenjen predstavnicima organizacija civilnog društva, izabranim i imenovanim zvaničnicima, uposlenicima javnog i biznis sektora kao i nezaposlenim osobama koje su u fazi traženja posla.

Kroz kurs učesnici će steći nepohodna znanja o strukturi javnog govora, vještinama javnog nastupa i prezentiranja. Na kursu će posebno biti obrađena poglavlja:

  • struktura javnog govora,
  • međusobni odnosi između elemenata javnog govora,
  • pojam javnog govora,
  • karakteristike govora,
  • neverbalna komunikacija tokom govora,
  • prevencija stresa tokom javnog nastupa i govora pred publikom,
  • greške tokom javnog nastupa,
  • intervju,
  • sastanak.

Poseban fokus će biti  na  vježbama učesnika kursa u pisanju javnog govora, javnom nastupu i govoru pred publikom, kao i vještinama prezentiranja.
 

Očekivanja i ciljevi:

Na kraju kursa svi učesnici će steći potrebna znanja o strukturi javnog govora, javnom nastupu i govoru pred publikom  kao i o vještinama prezentiranja.
 

Neophodni materijali:

Olovka i blok.

 

Trajanje kursa:

Kurs će trajati 9  časova i održaće se u 3 termina po 3 časa. Na prvom času (koji počinje u 17:00 h), polaznici će se sa predavačem dogovoriti za ostale termine.

Minimalni broj učesnika za početak kursa je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Cjena po učesniku iznosi 249,00 KM.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.