Upravljanje projektima - specijalizirana edukacija za zaposlenike kompanija

0/10

Cijena

445KM

Početak kursa

31.05.2024.

Trajanje

(8 h)

Rating

Upravljanje projektima - specijalizirana edukacija za zaposlenike kompanija

PMI – UPRAVLJANJE PROJEKTIMA – u  jednom radnom danu ćemo odgovoriti na sva pitanja navedena u agendi kursa predstavljenoj ispod:


9:00-10:00 –Uvod u PM

Project Management – Principi i definicije

 • Šta je Projekat?
 • Šta je Projektni menadžment?
 • Terminologija
 • Uloga projektnog menadžera

10:00-11:00 – Inicijacija

 • Koji su procesi inicijacije?
 • Koja je uloga projektnog menadžera u inicijaciji?
 • Šta je potrebno znati prije početka projekta?

11:00-12:30 – Planiranje

 • Zašto je ovo najvažniji proces?
 • Ko je ko u projektu?
 • Šta sve treba da se planira?

12:30-13:00 – Pauza

13:00-14:00 – Planiranje (nastavak)

 • Zašto je važna komunikacija?
 • Koji su to rizici?
 • Ko su stakeholderi?

14:00-15:00 – Izvršenje projekta

 • Šta to radi tim?
 • Šta je cilj tima i projektnog menadžera?
 • Zašto upravljati izvršenje projekta?

15:00-16:00 – Monitoring I kontrola projekta

 • Ko koga kontroliše u projektu?
 • Ko je odgovoran za šta?
 • Kako završiti projekat u budžetu, u okviru vremena i obima projekta?

16:00-17:00 – Zatvaranje projekta, rezime naučenog

 • Šta smo naučili?
 • Ko će nam platiti i šta?
 • Da li smo svi zadovoljni?

Metode provođenja nastave: 

 • kratka fokusirana predavanja uz PowerPoint slajdove (klasična predavanja su isključena, svi polaznici su aktivno uključeni u edukaciju)
 • razgovor sa polaznicima, 
 • interaktivne vježbe
 • igre


Napomena: Svaka edukacija je prilagođena kompaniji za koju se priprema. Prije početka kursa potrebno je dostaviti informacija o polaznicima (trenutne pozicije u kompaniji, interesovanja), informacije o kompaniji i obrazloženje cilja kursa. Termini održavanja se dogovaraju zasebno sa predavačima. 

Minimalan broj polaznika za održavanje edukacije je 6. Maksimalan broj polaznika je 10.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.