STEM akademija kao način poboljšanja razmišljanja djece i tinejdžera

STEM akademija je odlična polazna osnova za svu djecu i tinejdžere koji žele da savladaju vještine 21. vijeka, ali i da nauče da razmišljaju na način da se svaki problem može razbiti u čitav niz manjih problema koje je jako lako riješiti, a njihovo rješavanje automatski vodi ka rješavanju velikog problema. To je ključ rješenja svih potencijalnih problema sa kojima se mogu sresti sutra, u životu. Programeri takav vid razmišljanja nazivaju algoritamsko razmišljanje.


Šta je to STEM akademija za djecu i tinejdžere, te na koji način im se prenosi znanje?

Sama riječ STEM je kratica koja dolazi od engleskih rijeci Science, Technology, Engineering & Mathematics, odnosno nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika. I upravo je to ono čime se i ova istoimena akademija bavi. Ona približava nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku djeci i tinejdžerima na njima razumljiv i prihvatljiv način. Svi programi koji su zastupljeni u STEM akademiju imaju isti cilj, a to je ne praviti bauk od programiranja već ga približiti djeci na zanimljiv, intenzivan i prije svega razumljiv način. Čitav koncept je zastupljen na Learning by Doing sistemu, jer samo ono što oni sami naprave, isprogramiraju, riješe i sagledaju, je ono što će ostati u njihovoj memoriji. Naši stručni predavači su tu da im pokažu primjere koje će slijediti.


Koji programi za djecu su zastupljeni na STEM akademiji?

STEM akademiju trenutno čine sljedeći programi:

 • Mali programeri - velika djela: Scratch
 • Scratch - napredni nivo
 • Mali programeri - velika djela: JavaScript
 • Dvodnevna C# radionica programiranja za srednjoškolce

Kao što možete vidjeti, svako može pronaći nešto za sebe sigurno. Djeca koja žele da uče programiranje i razvijaju logiku praveći manje i više zahtjevne igrice vjerovatno će odabrati jedan od dva nivoa Scratcha: Uvodni ili Napredni. A djeca, odnosno tinejdžeri koji bi već željeli da se okušaju u pisanju nešto ozbiljnijeg i zahtjevnijeg koda će sigurno odabrati ili Javascript ili C#. Naravno, osoblje i predavači akademije uvijek stoje na usluzi za sva dodatna pojašnjenja i pomoć pri izboru.


Šta je Scratch?

Scratch je programski jezik i razvojno okruženje za stvaranje igara, priča, animacija,  i drugih interaktivnih sadržaja na računaru. Posebno je osmišljen za djecu od 7 do 12 godina. Programiranje u Scratchu je vizualno. Ne zahtijeva učenje posebne sintakse Djeca pišu programe, recimo prave igrice, tako što slažu gotove blokove koda u veće cjeline. Ovim blokovima koda su predstavljeni svi osnovni elementi bilo kog drugog programskog jezika, poput Javascripta na primjer. Tu spadaju: uslovi, petlje, operatori, varijable – samo što su u ovom slučaju programi pregledniji.


Koje sve teme se obrađuju na kursu Mali programeri - velika djela: JavaScript?

Plan i program kursa Mali programeri - velika djela: JavaScript se sastoji iz sljedećih cjelina:

 • Lekcija 1: SCRATCH – Savladavanje i ponavljanje osnovnih koncepata programiranja.
 • Lekcija 2: Osnove programiranja u JavaScriptu – pisanje koda u vizualnom okruženju koje su kreirali inženjeri na Stenfordu I koji je prilagođen djeci I tinejdžerima. Na taj način će razumjeti šta je JavaScript i šta je sve moguće iskodirati u ovom programskom jeziku.
 • Lekcija 3: Osnove JavaScripta - Expressions, variables, numbers and strings (izrazi, varijable, brojevi i stringovi).
 • Lekcija 4: Conditionals and Loops (kondicionali i petlje).
 • Lekcija 5: Arrays and Objects (nizovi i objekti).
 • Lekcija 6: Osnove HTML-a i CSS-a

Dakle, djeca i tinejdžeri će u toku ovog kursa:

 • Razvijati programe iterativno,
 • Pronalaziti i popravljati greške tokom procesa kreiranja programa,
 • Ponuditi nekoliko rješenja problema i odabrati onaj najoptimalniji,
 • Razvijati programe koji su razumljivi drugim osobama.
 • Modifikovati, kombinovati i ugrađivati linije unaprijed napisanog koda kako bi kreirali svoje programe.


Zašto bi djeca trebala da savladaju vještine programiranja?

Savladavanje vještine programiranja podstiče mentalnu aktivnost djece, razvija algoritamsko razmišljanje, uči ih da posmatraju, slušaju, razumiju, i učestvuju u kolektivnom razgovoru, ali i da izvode logičke operacije na zadacima poput ovih: objasniti, provjeriti, procijeniti, odabrati, uporediti, pronaći obrazac, pogoditi, posmatrati i izvući zaključak. To su sve vještine 21. vijeka koje nisu samo značajne za programiranje, već i za sve ostale aspekte života.


Za koga je sve namjenjen STEM program u ACADEMY387?

STEM program u ACADEMY387 je namijenjen svoj radoznaloj djeci i tinejdžerima, koji su ikada, na bilo koji način, bili zainteresovani za svijet kompjutera, kroz igrice, kroz školu, kroz časopise, ili kroz serije i filmove. Oni su već tim svojim interesovanjem pokazali da žele da se oprobaju u ovom svijetu i da dobiju veći uvid u njega. Vrlo je važno istaći da vještine koje steknu kroz ove programe, ostaju sa njima do kraja života, i biće im od koristi u bilo kojoj oblasti kojom se u budućnosti budu bavili, a to ne mora nužno biti programiranje. Pripremiće ih za život i rad u 21. vijeku. Prijave za bilo koji kurs STEM Akademije možete izvršiti putem sljedećeg LINKA

Pročitajte naša pravila o privatnosti.