Zašto vam je potreban PMP ispit?

U toku Kursa projekt menadžmenta polaznici će sa predavačem detaljno proći kroz pet procesa koji su glavno obilježje svakog projekta - Iniciranje, Planiranje, Izvršenje, Monitoring i kontrola, Zatvaranje projekta. Prolazeći kroz primjere iz prakse polaznici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije usvoje kompleksan proces vođenja projekata. Kompletan rad je baziran na predavanju i zanimljivim vježbama pomoću kojih će polaznici pratiti jedan projekat kroz sve njegove procese i područja znanja.


Koja je definicija projekta i koje su osnovne komponente Projekt menadžmenta?

PMBOK – Project Management Body of Knowledge definiše projekat kao privremenu aktivnost poduzetu radi stvaranja novog/jedinstvenog proizvoda,  usluge ili drugog rezultata (definicija preuzeta iz PMBOK*).  U novom izdanju PMBOK-a 7, postoji 12 principa projektnog menadžmenta i 
8 project performans domena. Ako govorimo o principima Projekt menadžmenta, tu se pominju  stewarship, tim, stakehodlers, vrijednost, sistemsko razmišljanje, liderstvo, prilagodba (prekrajanje, tailoring), kvalitet, kompleksnost, rizici, prilagodljivost i otpornost (resiliency) i naravno promjena. 
 
Šta obuhvata opis obaveza projekt menadžera i koje su njegove najbitnije osobine? 

Upravljanje projektima (ili projektni menadžment) je primjena znanja, vještina, alata i tehnika na projektne aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih 
ciljeva/zahtjeva. Kompetencije projektnog menadžera se mogu staviti u tri stuba više vještina, tehničke vještine, strateško-biznis orijentirane vještine i liderstvo. O detaljima pričamo više na kursu. 

Na koji način možemo unaprijediti naše vještine vođenja projekata? 

Kao i u svakoj profesiji, iskustvo je osnovno, znanje o projektnom menadžmentu o kojem mi razgovaramo na kursu je došlo iz iskustva 
vrhunskih, svjetskih projekt menadžera koje se skuplja više od 50 godina. Preporuka je uvijek da se kombinuje znanje i praksa.

Zašto je bitno da lider kompanije ima visoko razvijene vještine rukovođenja projektima? 

U skladu sa ličnim iskustvom od nekih 25 godina u IT industriji (koja je pokretač promjena u ostalim industrijama) lider kompanije mora da prvo nauči da bude lider, da svojim ponašanjem bude uzor svim uposlenim u kompaniji, a zatim da uči konstantno od  drugih ljudi i od drugih iskusnih vrhunskih lidera.  

Po završetku kursa Projekt menadžmenta polaznici će steći 35 poena za prijavu polaganja ispita za PMP (Project Management Professional), možete li nam dati više informacija o samom ispitu i koje su beneficije njega? 

Što se tiče samog ispita, sve informacije se mogu pronaći na LINKU. Tu se također može pročitati odgovor na pitanje zašto PMP ispit uopće nekome treba. Mi sa druge strane možemo reći od kako imam PMP već skoro 10 godina, karijera mi je definitivno išla samo uzlaznom putanjom. Svaka osoba koja ima iskustva u upravljanju bilo kakvim projektima, bilo koje profesije, bi trebala posjedovati PMP certifikat. To je u svijetu standard, a nadamo se da će i kod nas postati.  

Kako je koncipirano usvajanje znanja na Kursu projekt menadžmenta na ACADEMY387? 

Ovaj kurs sam kreirala prije nekih 7 godina uz pomoć kolegice Lejle Čajo i kolege Adema Muminagića. I mi učimo sve ove godine, pa je tako svaki novi kurs bolji od onog prethodnog. Ipak koncept učenja je baziran na znanju PMBOK edicija 7. Sama tematika može biti dosta suhoparna tako da radimo vježbe, igramo edukativne igre i pokušavamo pratiti sve trendove u edukaciji odraslih.  

Pročitajte naša pravila o privatnosti.