Kurs projekt menadžmenta

8/12

Cijena

989KM

Početak kursa

26.08.2024.

Trajanje

(35 h)

Rating

Kurs projekt menadžmenta

Opis kursa:

U toku kursa prolaznici će sa predavačima proći sve procesne grupe u procesu projektnog menadžmenta (Inicijacija, Planiranje, Izvršenje, Kontrola, Zatvaranje projekta). Kroz primjere iz stvarnog posla i stvarnih projekata, polaznici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces vođenja projekata.

 

Kurs će polaznike uvesti u sve glavne oblasti projekt menadžmenta, te će im pomoći da steknu nove vještine, sa kojima mogu doprinijeti poslovanju svoje kompanije kroz, između ostalog:

 • smanjivanje troškova
 • efikasnije upravljanje vremenom
 • poboljšavanje komunikacije
 • pravovremenu i preciznu procjenu rizika

Kompletan rad je baziran na predavanju i zanimljivim vježbama vezanim za proces jednog projekta od početka do kraja.
 

Očekivanja i ciljevi:

Nakon završenog kursa očekuje se da polaznici shvate koncept projektnog menadžmenta, da znaju osnove projektnog menadžmenta i njegovu primjenu u stvarnim projektima. Polaznici mogu biti i početnici koji žele da više saznaju o ovom konceptu, kao i osobe koja se već duže vremena bave upravljanjem projektima i žele da steknu certifikat PMP ili da se upoznaju sa novostima iz oblasti upravljanja projektima (Kurs je ažuriran po novom PMBOK® Guide – Sixth Edition).
 

Nakon odslušanog kursa svi polaznici će:

 • imati jasan stav o tome šta je projekat i upravljanje projektima;
 • uz primjere i praktične vježbe elaborirati sve aspekte uspješnog i efikasnog upravljanja projektima;
 • razjasniti uloge i odgovornosti u projektu;
 • razjasniti procesne grupe i područja znanja prema PMI standardima;
 • naučiti nešto novo iz oblasti upravljanja komunikacijama kao jednom od najznačajnijih područja znanja za samog projektnog menadžera;

Kurs traje ukupno 35 sati, što je ujedno i broj potrebnih sati za prijavu za ispit PMP (Project Management Professional).


Neophodni materijali/oprema:

 • Polaznici će dobiti skriptu za rad i brojne informacije o različitim izvorima znanja vezanih za projektni menadžment. 


Trajanje kursa:

 • Kurs je raspoređen u 4 sedmice, svake sedmice po 9 sati tj. 3x3 sata sedmično, a nastava se odvija ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 17:30 do 20:30h.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8. Ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava, kurs neće početi navedenog datuma.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.