Branka Sarić

Branka Sarić

Rating

Branka Sarić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - smjer Marketing međunarodna razmjena. Svoju profesionalnu karijeru započinje u firmi Velefarmacija doo Sarajevo, koja je bila vodeća veledrogerija u BiH. Radila je na poslovima prodaje i marketinga kao Rukovodilac odjela kozmetike i dijetetike. Nakon toga nastavlja svoj profesionalni angažman u finansijskom sektoru. Tokom poslovne karijere radila je u Raiffeisen banci BiH 15 godina u sektoru Retaila na poslovima Direktora filijale, a nakon toga prelazi u ASA Banku na istu poziciju. Izazov joj je bilo i mikrokreditiranje te je 5 godina radila u MKO Sunrise u prodajnom sektoru. Svakodnevni rad sa klijentima  joj je bila i stalna motivacija za razvijanje komunikacijskih vještina koje je konstantno usavršavala u izazovima sa kojima se susretala. Od marta 2001.godine posjeduje certifikat  za trenera, te se intenzivno počinje baviti obukama na temu unapređenja prodaje i Sales Coaching-a. Obuke je obavljala u finansijskim institucijama u BiH kao i u inostranstvu. Aktivno je učestvovala na raznim radionicama od kojih se mogu izdvojiti „Situacijsko rukovođenje u organizaciji“ – Dr. Hrvoje Kenfelj Zagreb, zatim „Advanced Credit seminar“ te „Financing the Small Business“ i „Managing the Loan Portfolio“ u organizaciji United States Agency for International Development Sarajevo (USAID).

Pročitajte naša pravila o privatnosti.