Prodajne vještine - kako postati najbolji u prodaji

0/15

Cijena

259KM

Početak kursa

14.12.2022.

Trajanje

(12 h)

Rating

Prodajne vještine - kako postati najbolji u prodaji

Opis seminara: 

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje prodajne vještine. Seminar vas vodi kroz određene korake koji trebaju biti zadovoljeni kako bi prodajno osoblje kompanije bilo produktivnije, kreativnije, poboljšalo vlastitu efikasnost, konkurentnu prednost kompanije, a u konačnici glavni cilj je povećanje prodaje proizvoda i usluga organizacije u kojoj radite. Seminar je interaktivan, koriste se metode analize slučajeva, simulacije, igre uloga.

Teme seminara:

  • Upoznavanje sa osnovnim koracima prodaje
  • Osvrt na savršenu uslugu klijentima
  • Standardi usluge kao kamen temeljac
  • Kako otkriti klijentove potrebe
  • Postavljanje odgovarajućih pitanja


Očekivanja i ciljevi:

Osnovni cilj kursa je razvijanje vještina prodaje. Učesnici seminara će se upoznati sa 4 osnovna koraka procesa prodaje kako bi bili uspješni u prodaji. Polaznici će na kraju seminara biti u mogućnosti da kod svog klijenta prepoznaju osnovne i dodatne potrebe, da nauče razliku između osobina proizvoda i prednosti. Na seminaru ćemo naučiti kako voditi uspješan i produktivan prodajni razgovor sa klijentom.


Neophodni materijali/oprema:

  • Sveska i olovka


Trajanje seminara:

Seminar traje dva dana i održava se srijedom i četvrtkom u terminu od 10:00 do 16:00h. Minimalan broj polaznika za održavanje seminara je 9 polaznika. Seminar neće biti održan ukoliko ne bude zadovoljen minimalan broj polaznika. 


Napomena:

  • Ukoliko se radionica kreira za više polaznika iz iste kompanije, dani i termin održavanja mogu biti dogovoreni.
Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.