Muhamed Bisić i Mustafa Bevrnja

Muhamed Bisić i Mustafa Bevrnja

Rating

Muhamed Bisić je doktorant na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Mašinskom fakultetu UNSA je završio prvi i drugi ciklus, sa fokusom na Odbrambene tehnologije. Trenutno je zaposlen kao inžinjer razvoja u bh. kompaniji koja se bavi razvojem i izradom UAV letjelica i sistema. U svijet 3D printanja je ušao prije 4 godine i svoj hobi je pretvorio u freelance posao sa preko 100 uspješno završenih projekata u okviru različitih industrija. Učesnik je i osvajač nagrada na mnogim regionalnim takmičenjima, kao što su prvo mjesto na Balkathon 4.0. 2023, treće mjesto na 3D mejkaton 2021, drugo mjesto na  “Lajk za naučnu ekipu” UNDP 2017. itd. 3D printanje svakodnevno koristi kao alat za izradu prototipa i finalnih proizvoda vezanih za UAV sisteme, ali i kao sredstvo za naučno-istraživački rad. Autor je 5 naučnih publikacija indeksiranih u međunarodnim bazama a vezanih za 3D printanje, njegovu primjenu i analizu materijala. Kroz svoj volonterski rad na fakultetu u Sarajevu je bio predavač na nekoliko ciklusa edukacije iz oblasti 3D printanja za veliki broj studenata UNSA. 

Mustafa Bevrnja je asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima iz oblasti Mehanike. Za vrijeme studija je aktivno držao privatne časove iz predmeta Statika, Elastostatika, Kinematika, Dinamika, Fizika i Matematika, uspješno spremajući stotine studenata za polaganje ispita. Pored toga, u sklopu Mašinskog fakulteta, izvodio je demonstratorske vježbe iz navedenih predmeta. Po završetku studija zapošljava se na Mašinski fakultet kao “Zlatna značka” Univerziteta. Ocijenjen ocjenom 10,00 od strane studenata na anonimnoj anketi o kvalitetu izvođenja nastave. Aktivno uključen u 3D dizajn i korištenje 3D printera u izradi proizvoda kroz različite projekte. 3D printanjem se bavi već duži niz godina, prvobitno iz hobija, a kasnije pronalazeći konkretnu primjenu 3D printanih dijelova za rješavanje različitih problema. U sklopu projekata Fondacije Mozaik volonterski je učestvovao u nabavci 3D printera i 3D skenera kao i u edukaciji studenata UNSA o primjeni istih u inžinjeringu.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.