Zlatan Kurto

Zlatan Kurto

Rating

Zlatan Kurto iz Sarajeva, sa preko 13 godina foto iskustva, iza sebe ima dvije samostalne i nekoliko grupnih izložbi fotografija. Dobitnik je brojnih nagrada za fotografiju, a neki od njegovih radova našli su se i u različitim magazinima i u nekoliko knjiga. Učestvovao je na brojnim foto radionicama, a dobro poznaje i post-produkciju i alate za obradu fotografija.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.