Kurs Fotografije za početnike

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a95/15

Cijena

279KM

Početak kursa

15.02.2021.

Trajanje

(16 h)

Rating

Opis kursa:

Kurs je namijenjen svima koji žele savladati osnovne pojmove o fotografiji i foto opremi, ali i za one koji žele unaprijediti svoje znanje vezano za fotografisanje. Kurs će obraditi teme o istoriji fotografije, fotoaparatima, naprednim modovima i postavkama aparata, kompoziciji i tehnikama snimanja, kao i o osnovnoj obradi fotografija. Časovi će biti jednostavno i interaktivno koncipirani, sa što više praktičnog rada, uz otvorenu raspravu i konsultacije između predavača i polaznika.

 

Očekivanja i ciljevi:

Cilj kursa je da polaznici savladaju osnove rukovanja foto opremom i da budu u mogućnosti samostalno raditi i usavršavati stečeno znanje.

 

Raspored predavanja:

1. Sedmica

Čas 1 - Istorijat fotografije i fotoaparat

Čas 2 - Rukovanje fotoaparatom

2.Sedmica

Čas 3 - Napredni modovi rada aparata

Čas 4 - Dodatna foto oprema - objektivi, blicevi

3. Sedmica

Čas 5 - Format i kompozicija

Čas 6 - Kreativna fotografija

4. Sedmica

Čas 7 - Tehnika snimanja (fotografisanja)

Čas 8 - Osnovna obrada fotografija

 

Poželjna oprema: digitalni fotoaprat, po mogućnosti DSLR ili neki kompakt sa manuelnim.

Kurs se odvija ponedeljkom i srijedom od 18:00 h do 20:00 h

Cijena kursa je 279 KM.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.