C++ za srednjoškolce - drugi nivo

Users@2x1/15

Cijena

139KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:
Kurs je namijenjen srednjoškolcima koji imaju želju da  prošire znanje vezano za C++ programiranje. Od polaznika se očekuje da su završili prvi nivo kursa c++ za srednjoškolce ili da već poznaju ovaj jezik dovoljno da nam se mogu pridružiti na drugom nivou. 


Očekivanja i ciljevi:
Cilj kursa je proširiti znanje polaznika i osposobiti ih za samostalne projekte u ovom programskom jeziku. Kurs će obraditi teme od jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih polja, pa do komunikacije sa metodama.


Materijali/oprema potrebna za kurs:
• Na kurs je potrebno ponijeti laptop.


Poželjni materijali/oprema:
Instaliran neki od editora za C++ poput: Netbeans, Eclipse, Code,Blocks. U koliko nemate instaliran potreban program, predavač će vam na prvom času pomoći sa instalacijom.

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su: utorak i četvrtak od 18:00 h do 20:00 h.

Cijena kursa je 139 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 10 . Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.