Java EE & Java Web Application Development

12/12

Cijena

149KM

Početak kursa

-

Trajanje

(24 h)

Rating

Java EE & Java Web Application Development

*** INTERAKTIVNI ONLINE KURS - kurs je interaktivan i održava se preko Skypea ***

Ukoliko u toku kursa dođe do poboljšanja epidemiološke situacije, postoji mogućnost da se u dogovoru sa grupom časovi nastave održavati uživo.

 

Šta je Java web aplikacija?

Java web aplikacija je aplikacija koja generiše interaktivne web stranice korištenjem različitih markup jezika (HTML, XML itd.). Naravno, kada govorimo o Java web aplikacijama, govorimo o dinamički generisanom web sadržaju koji zavisi od neke programske logike i korisničke interakcije. 

 

Razvoj web aplikacija u Javi se tipično svodio na poznavanje web komponenti kao što su JavaServer Pages (JSP), Servletske tehnologije i JavaBeans komponenti za modificiranje i privremeno čuvanje podataka.

 

Naravno interakcija sa bazom podataka, web servisi (odnosno slanje sadržaja kao odgovor na klijentske zahtjeve) su također nešto što je sastavni dio razvoja web aplikacija u Javi. Budući da se mnogi zadaci uključeni u razvoj web aplikacija mogu ponavljati ili zahtijevati redudanciju prilikom kreiranja koda, neki web framework alati mogu se primijeniti kako bi se izbjegao nepotreban overhead prilikom razvoja. 

 

Na primjer, mnogi web framework alati, poput JavaServer Faces, nude biblioteke unutar kojih se nalaze urneci za razvoj web sadržaja i već nude neke mehanizme kao što su mehanizam upravljanja sesijama i  često promoviraju ponovnu upotrebu koda ili tzv. code reuse.

 

Šta je Java EE?

Java EE (Enterprise Edition) je široko korištena platforma koja sadrži skup koordiniranih tehnologija koje značajno smanjuju cijenu i složenost razvoja, deploymenta i upravljanja višeslojnim aplikacijama koje se izvršavaju na serveru. Java EE nadovezuje se na platformu Java SE i pruža skup API-ja za razvoj i pokretanje portabilnih, robusnih, skalabilnih, pouzdanih i sigurnih aplikacija na strani servera.


Neke od osnovnih komponenti Java EE uključuju:

  • Enterprise JavaBeans (EJB): upravljana arhitektura komponenata na strani servera koja se koristi za enkapsulaciju poslovne logike aplikacije.  EJB tehnologija omogućava brzi i pojednostavljeni razvoj distribuiranih, transakcijskih, sigurnih i prenosivih aplikacija zasnovanih na Java tehnologiji.
  • Java Persistent API (JPA): okvir koji omogućava programerima da upravljaju podacima koristeći objektno-relaciono mapiranje (ORM) u aplikacijama izgrađenim na Java platformi.


Ciljevi i očekivanja:

Ovaj kurs je namijenjen svima koji imaju znanje o razvoju web aplikacija, ali nije nemoguće da polaznici koji nikada nisu programirali web aplikacije, ali imaju iskustva sa drugom vrstom razvoja aplikacija, uz malo dodatnog napora, prate kurs i uspješno se angažuju i obrade sve navedene koncepte koji će biti obrađeni tokom ovog kursa.

 

Oni koji su ranije imali kontakt s programiranjem Java SE, cijenit će dijelove kursa koji se odnose na koncepte razvoja Java EE aplikacija. Polaznici kursa moraju imati laptop i instaliranu Java i IDE (Eclipse, NetBeans ili IntelliJ). 

 

Svi gore navedeni koncepti bit će obrađeni kroz konkretne jednostavne primjere, a polaznici će tokom kursa također dobijati i zadatke koji zahtijevaju da posjeduju gore navedeno. Ako tokom prvog susreta postoje sudionici kursa koji nemaju sve potrebno, dobit će upute kako izvršiti instalaciju neophodnih alata koji su im neophodni za razvoj.
 

Neophodni materijali/oprema za kurs:

  • na kurs je potrebno ponijeti vlastiti laptop sa instaliranim Java i IDE (Eclipse, NetBeans ili IntelliJ)

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 24 sata i odvija se srijedom od 19:30 do 21:30 i subotom od 10:00 do 12:00.

 

Kurs se održava u sklopu WHAM Activity projekta, te je podržan od strane organizacija USAID i IESC. Regularna cijena kursa iznosi 549 KM, a u sklopu projekta 149 KM.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.