Complete Introduction to Java - online kurs

4/10

Cijena

499KM

Početak kursa

23.03.2024.

Trajanje

(26 h)

Rating

Opis kursa: 

Kompletan uvod u programiranje u Java programskom jeziku kreiran je na način da se obrade sve važne stvari koje Java kao programski jezik nudi. Kroz ovaj kurs nisu obrađeni neki napredni koncepti u Javi, ali je kreirana podloga polaznicima za daljnji razvoj i istraživanje. Java je jedan od najvažnijih programskih jezika današnjice, a velika većina programera u svijetu ga smatra i najvažnijim. Za razliku od nekih drugih jezika čiji je utjecaj tokom vremena postao jako mali, utjecaj Jave postaje sve jači. Već kod prvog izdanja Jave 1995. god. ona se nametnula kao glavni jezik za Internet programiranje. Svaka sljedeća verzija je jačala taj položaj. Osim toga, razvojem mobilnih aplikacija Java također igra jednu od najvažnijih uloga. Potreban preduslov za kreiranje Android aplikacija je poznavanje Jave. Skoro sve aplikacije kreirane za Android uređaje su napisane u Javi. Prema tome, polaznici ovog kursa će imati podlogu da prošire svoje znanje na razvoj desktop, web i android aplikacija.

Kurs opisuje sintaksu, rezervisane riječi i osnovne principe programiranja u Javi. Prvi dio će biti detaljan uvod u programski jezik Java. Dalje ćemo proći kroz osnovne elemente jezika kao što su tipovi podataka, operatori, upravljačke naredbe i klase. Nakon toga ćemo preći na nasljeđivanje, pakete, interfejse, obradu izuzetaka i višenitni rad. Završni dio kursa ćemo posvetiti kolekcijama, streamovima, anotacijama, pobrojanim i generičkim tipovima, ulazno-izlanim upravljačkim operacijama, umrežavanjem i obradom događaja.

Očekivanja i ciljevi:

Od polaznika se očekuje da nakon svakog predavanja samostalno kreiraju dobijene zadatke koji će biti obrađeni na početku svakog sljedećeg predavanja. Cilj kursa je da polaznike kursa uvede u svijet objektno orijentisanog i funkcionalnog programiranja. Ovo je kurs za sve, bez obzira da li ste prethodno programirali u nekom programskom jeziku ili ne. Oni koji su prethodno imali dodira sa Javom ili drugim programskim jezikom će cijeniti dijelove kursa koji se odnose na nove koncepte uvedene u JDK 8, dok je kurs dovoljno detaljan da se oni koji nisu imali profesionalnog iskustva u programiranju uvedu u svijet programiranja.


Neophodni materijali/oprema za kurs:

  • Laptop

Poželjni materijali/oprema za kurs:

  • Herber Schildt --> Java: A beginner's guide, The Art of Java, Java: The Complete Reference
  • Uncle Bob(Robert C. Martin) --> Clean code
  • Head First Java
  • Beginning Programming with Java For Dummies, A Wiley Brand


Trajanje kursa:

Kurs se održava ONLINE subotom i nedjeljom u terminu od 10:00 do 13:00h. Cijena kursa iznosi 499 KM (za studente 449 KM) i moguće je plaćanje u dvije rate. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.