Jednodnevni coaching seminar - Razvoj Tima

0/18

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica (5 h)

Rating

Opis kursa :

Coaching na temu "Razvoj tima" će Vam pomoći da otkrijete svoje karakteristike, a onda i karakteristike kolega sa kojima radite, a to će pomoći članovima tima da se bolje upoznaju, te time podržavaju i rade jedni s drugima, postižući uspjeh. Savladaćete i tehniku koja se koristi za unapređenje samosvjesnosti i uzajamnog razumijevanja između članova tima unutar tima i ovladati umjetnošću odnosa sa drugima. Zabavićete se, popunjavajući upitnike i prakticirajući vježbe, saznavajući koju ulogu unutar tima procjenjujete da nosite Vi, a koju Vaše kolege, kao što ćete slijedeći pravila kombiniranja uloga unutar tima naučiti bolje raspoređivati zadatke članovima tima. Procjenjujući nivoe razvoja tima, i karakteristike disfunkcionalnosti tima postavićete sebi korake ka što većoj timskoj učinkovitosti. 

Očekivanja i ciljevi :

Unapređenje samosvjesnosti i uzajamnog razumijevanja članova tima kako bi se timski postiglo više nego što se postiže zasebnim radom individualnih članova tima. Spoznati da timski rad može biti izvor zadovoljstva i da uspjeh tima ovisi od načina na koji članovi tima podržavaju i rade jedni sa drugima.

Neophodni materijali/oprema:

laptop, projektor, ploča piši-briši, 20 kom olovki, papir A4 format-40 listova

Jednodnevni trening koji će se realizirati u periodu od 14:00 h do 19:30 h 

Cijena kursa je 299 KM. 

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.