Aida Sujoldžić

Aida Sujoldžić

Rating

Aida Sujoldžić je diplomirani psiholog sa 15+ godina profesionalnog iskustva u nevladinom i privatnom sektoru u upravljanju ljudskim potencijalima, općem i tehničkom upravljanju projektima, menadžmentu, marketingu, mentoringu i coachingu. U januaru 2014.godine pokreće praksu 'Coaching by Aida' koja ima za cilj izgradnju potencijala i poboljšanje efikasnosti pojedinaca, bez obzira da li je posrijedi tim, menadžer/menadžerica ili neko sa uočenom potrebom za ličnim ili profesionalnim razvojem. Na specifičan i jedinstven način spaja ključne aspekte razvoja 21.vijeka - emotivnu i duhovnu inteligenciju, vještine vođenja i kontinuirano učenje. 

Pročitajte naša pravila o privatnosti.