Aida Sujoldžić

Aida Sujoldžić

Rating

Aida Sujoldžić je diplomirani psiholog, sa više od 15 godina profesionalnog iskustva u privatnom i NVO sektoru. Savjetovanje i konsultacije ‘Coaching by Aida’ odražavaju Aidinu dugotrajnu ljubav za ličnim razvojem i razvojem vještina (ruko)vođenja kroz coaching, mentorstvo i izgradnju kapaciteta. Coaching iz vještina (ruko)vođenja rukovodiocima će pomoći da nauče razviti svoj potencijal, koji će rezultirati time da inspirišu ljude, da im ljudi vjeruju i da ih žele kao vođu/rukovodioca. 

https://www.linkedin.com/pub/aida-ganibegovic-sujoldzic/83/396/346

Pročitajte naša pravila o privatnosti.