Ključni koraci kontinuiranog razvoja i rješavanje konflikta (Vještine (ruko)vođenja: ciklus III)

0/18

Cijena

219KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Treći ciklus coaching-a iz vještina (ruko)vođenja će imati svoj fokus na ključnim koracima ka kontinuiranom razvoju, i rješavanju konflikata. Trajaće dva dana, po danu 4 h.

U ovom ciklusu coaching-a naučiti ćete sve što treba da znate o konfliktima, tipovima istih i najefikasnijem rješavanju konflikata. Naučit ćete tehnike kako razgovarati sa članovima tima kao i ostalim ljudima s kojima komunicirate svakodnevno. Ako niste sigurni kako vršiti uticaj na nekoga, ovaj kurs će vam približiti tu vještinu iz sasvim drugačije perspektive.

Nudimo mogućnost plaćanja u dvije rate.

Pogledajte puni silabus.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.