Efikasno rukovođenje (Vještine Ruko(vođenja): ciklus I)

3/18

Cijena

229KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

(Potencijalni učesnici seminara su organizacije, koje spremaju svoje kandidate za unapređenje, ali kojima nedostaju vještine (ruko)vođenja, čak i one organizacije koje se suočavaju sa problemom disfunkcionalnosti tima, ali i oni koji su već na poziciji rukovodioca/vođe a koji osjećaju da se približavaju burn out-u, te svakako oni koji žele naučiti šta je potrebno da bi postali veliki rukovodioci.)

Coaching na temu Vještine (ruko)vođenja će se sastojati iz tri ciklusa. Prvi  ciklus ‘Efikasno (ruko)vođenje’ planiran da traje 2 dana, po danu 4 h, će Vas uvesti u suštinu (ruko)vođenja, i faktora od kojih ovisi, upoznati sa dva osnovna stila upravljanja, dati Vam odgovor na pitanje šta kada se suočite sa autoritarnošću, otkriti odgovornosti i glavni fokus efikasnog (ruko)vođenja, skrenuti pažnju na percepciju drugih i svoju, i konačno,  naučiti Vas kako da budete efikasan rukovodioc, prema drugima i samom sebi.

Nudimo mogućnost plaćanja u dvije rate.

Pogledajte puni silabus.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.