Profesionalna orijentacija / Karijerno savjetovanje

0/10

Cijena

80KM

Početak kursa

31.10.2022.

Trajanje

sedmica (1 h)

Rating

Profesionalna orijentacija / Karijerno savjetovanje

Šta je to Profesionalna orijentacija?

Važno je baviti se onim što volimo, ali je i važnije baviti se sa onim za šta imamo potencijala. To je jedan od recepata za uspjeh. Ozbiljan i temeljit izbor srednje škole, fakulteta i buduće profesije je moguć uz metod Profesionalne orijentacije.

Profesionalna orijentacija je postupak podrške u odabiru zanimanja po osnovi kojeg se pojedinci usmjeravaju na područje rada koje im najbolje odgovara, odnosno koje najbolje odgovara njihovim psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim interesima.

Profesionalna orijentacija predstavlja i prevenciju budućih problema; ukoliko se dijete upiše u srednju školu koja ne predstavlja dobar izbor za njega, može se suočiti sa lošim uspjehom, mnoštvom instrukcija iz predmeta koji mu ne idu od ruke, odbojnošću, izostancima....

Razlikuju se dva tipa profesionalne orijentacije i to primarna i sekundarna. Primarna profesionalna orijentacija se odnosi na podršku prilikom odabira prvog zanimanja. Dok je sekundarna namijenjena osobama koje mijenjaju profesiju.

 

Ciljna grupa:

Od 13 godina do ...

 • Ako ste u dilemi koja srednja škola je najbolja za vaše dijete?
 • Želite biti sigurni da će buduća srednja škola/fakultet biti dobar izbor?
 • Ako želite saznati koje je zanimanje za Vas primjereno?
 • Ako želite saznati koje su Vam sposobnosti najrazvijenije?
 • Ako želite promjeniti zanimanje?

 

Baterija testova:

 • Test interesovanja i sklonosti
 • Test inteligencije
 • Test ličnosti
 • Test radnih vrijednosti

 

Kako?

Postupak profesionalne orijentacije podrazumjeva upoznavanje sa klijentom (ili djeca uz prisustvo jednog roditelja) na način da se iskomuniciraju podaci o školskom uspjehu, hobijima, porodici... Nakon razgovora primjenjuje se baterija testova koja će pojedincu pomoći pri izboru srednje škole-fakulteta u njegovom daljem obrazovanju. Po analizi testova, rezultati se prezentiraju klijentu.

 

Koliko proces profesionalne orijentacije traje?

1 susret u trajanju do 1,5 sat.

Cijena: 80 KM

 

Karijerno savjetovanje

Nije novina da tržište rada obiluje pojedincima u potrazi za poslom, ali i onima koji su zaposleni, ali im posao koji obavljaju ne predstavlja karijernu okupaciju.

Kako dobro kreiran CV nije jedini alat po osnovu kojeg je moguće kompletirati potragu za poslom, tako ni svjesnost o karijernoj nedoumici ili sopstvenoj pasivnosti neće osigurati određivanje profesionalnih ciljeva i koraka koji vode njima. 

Karijerno savjetovanje ima za cilj pomoći pojedincu da bolje razumije svoje mogućnosti i da donese odluku o poslu kojim želi da se bavi ili o promjeni koju želi da izvrši u svojoj karijeri, kao i da dostigne zadovoljstvo i uspjeh na radnom mjestu.

 

Karijerno savjetovanje obuhvata slijedeće aspekte:

 • Definiranje profesionalnih interesovanja, potreba, sposobnosti i mogućnosti
 • Odlučivanje o karijeri, nastavku školovanja, neformalnom obrazovanju, konkurisanju za stipendiju i sl.
 • Određivanje profesionalnih ciljeva
 • Aktivno traženje posla ili prakse i pomoć pri sastavljanju CV-a, motivacionog i prijava za posao
 • Priprema za poslovni intervjuu
 • Savladavanje efikasnih tehnika učenja, upravljanja vremenom i samomotivacije.

 

Implementacija programa karijernog savjetovanja:

Program se odvija u formi 1:1. Termin održavanja sesija se dogovara sa predavačem.

Cijena za sesiju u trajanju do 1,5 sat je 80,00 KM.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.