Kurs komunikacijskih vještina: Prezentacijske, pregovaračke i vještine efikasnog vođenja sastanaka

0/20

Cijena

600KM

Početak kursa

-

Trajanje

(36 h)

Rating

Opis kursa:

Za uspostavljanje snažnog odnosa među ljudima neophodna je iskrena komunikacija, uvažavanje i razumijevanje. Iskrena komunikacija se gradi na istini, integritetu i međusobnom poštovanju. Da bi efikasno komunicirali, moramo biti svjesni da svi različito percipiramo svijet i ovo razumijevanje koristimo kao vodič u komunikaciji sa drugima. Iskoristite svaku priliku da usavršite komunikacijske vještine, tako da kad se pojavi važna prilika imat ćete dar i vještine da pozitivno utičete na druge ljude. Jezik ima uistinu skrivenu moć, baš onako kao što mjesec utiče na plimu i oseku. Komunikacija je vještina koja se može naučiti jednako kao vožnja bicikla, plivanje ili rad na računaru. Ukoliko ste spremni da radite na njima, vrlo brzo možete unaprijediti kvalitet svakog segmenta svog života. Kažu da je umjetnost komuniciranja jezik liderstva. Međutim, kurs nije namijenjen samo liderima i menadžerima. Svoje komunikacijske vještine mogu „izbrusiti“ osobe svih profesija i zanimanja, te učiniti svoj život kvalitetnijim. 

Očekivanja i ciljevi:

Razviti i unaprijediti kod polaznika komunikacijske vještine koje će im pomoći u svakodnevnom životu, poslovnom, ali i privatnom, učiniti njihov život kvalitetnijim i popločati put do uspjeha. 

Neophodni materijali/oprema za kurs:

  •  Računar i projektor
  •  Literaturu i handoute za kurs će polaznicima pripremiti predavač.  

 

Satnica će biti utvrđena naknadno. 

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8. Kurs neće početi ukoliko ne bude zadovoljen minimalan broj polaznika za početak.

Raspored:

- 1. i 2. sedmica: Prezentacijske vještine: 

o Karakteristike uspješne prezentacije.

o Priprema prezentacije - uvođenje metode PANIC.

o Analiza gledateljstva.

o Struktura prezentacije: uvod, glavni dio, zaključak. 

o Kako efikasno početi i završiti prezentaciju.

o Govor tijela u prezentacijama, glas i gestikulacije.

o Kako na konstruktivan način dati feedback; primjeri doble i loše prezentacije. 

 

- 3. i 4. sedmica: Pregovaračke vještine:

o Definicija pregovaranja.

o Šta čini uspješnog pregovarača – tipovi pregovarača.

o Pregovarački stilovi / pregovarački izazovi. 

o Faze pregovaranja / Vrste rezultata pregovaranja. 

o Priprema pregovora. 

o Upoznavanje sa drugom pregovaračkom stranom i uspostavljanje odnosa.

o Otvaranje/početak pregovora

o Jezik u pregovaranju / Neverbalna komunikacija.

o Ustupci u pregovorima.

o Tehnike uspješnog pregovaranja.

 

- 5. i 6. Sedmica: Vještine efikasnog vođenja sastanaka

o Karakteristike uspješnog sastanka.

o Organizacija sastanka: formalni i neformalni email.

o Predsjedavanje/vođenje sastanka – pet zlatnih pravila – korisne jezičke fraze. 

o Vrsta sastanaka – formalni i neformalni dnevni red.

o Otvaranje sastanka sa naglaskom na jezik.

o Diplomatski i jezik za izražavanje slaganja/neslaganja. 

o Ljubazno prekidanje / traženje i davanje pojašnjenja.

o Postavljanje i odgovaranje na neugodna pitanja. 

o Usmjeravanje diskusije.

o Završavanje sastanka i vođenje zapisnika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.