MS Excel u prodaji

0/12

Cijena

249KM

Početak kursa

-

Trajanje

(8 h)

Rating

MS Excel u prodaji

Opis kursa:

MS Excel jedan je od najvrijednijih Microsoftovih “alata” sa kojim se susrećemo u svakodnevnom poslovanju i gotovo je nemoguće zamisliti djelatnost u kojoj nije našao primjenu. Oni koji dobro poznaju MS Excel cjenjeni su u svom okruženju, zato što efikasno i na vrijeme isporučuju rezultat svoga rada sa velikom preciznošću.

 

Ali, da li zaista poznajemo MS Excel? Koristimo li Six Sigma alate? Znamo li kako napraviti Dashboard? Znamo li raditi sa Google sheets? Možemo li napraviti pouzdanu prodajnu analizu?

 

Kurs je namjenjen kompanijama i njihovim zaposlenima ali i onima koji nisu u radnom odnosu. Kompanijama i njihovim zaposlenicima da mogu efikasno obrađivati podatke, vršiti analize, grafički prikazati rezultate i pripremati kvalitetne i pouzdane izvještaje. Nezaposlenima da mogu ovladati tehnikama koje su izuzetno tražene i cijenjene na tržištu rada. Kurs je prilagođen potrebama poslovne - prodajne analitike, budući da je sadržaj kursa koncipiran na praktičnim primjerima i garantuje usvajanje cjelovitih znanja kroz nastavne jedinice, sa rješenjima koja se mogu brzo i jednostavno primjeniti naprednom upotrebom MS Excela u svakodnevnom poslovanju. Broj polaznika kursa je ograničen na grupu od 6 do 12 polaznika, kako bi se osigurao interaktivni karakter nastave i postigao najbolji rezultat.

 

Očekivanja i ciljevi:

Neophodno je da svi polaznici imaju prethodno osnovno znanje MS Excela.. Cilj kursa je na praktičnim primjerima iz prodaje otključati istinsku snagu MS Excel-a i pružiti polaznicima jedinstveno znanje koje ne mogu steći na drugi način.

 

Interesantno je što ćemo kao primjere u najvećoj mjeri koristiti alate zasnovane na Six Sigma metodologiji, što daje posebnost ovom kursu. Ako niste znali, Six Sigma je metodologija koja obezbjeđuje organizaciji potrebne “alate” da unaprjedi svoje poslovne - prodajne procese. Osim toga polaznici će savladati i osnove rada sa Google tablicama i pripremu Dashboard-a za izvještavanje menadžmenta. Polaznici kursa će savladati tehnike obrade seta podataka primjenom modela, funkcija i formula (SUM, SUMIF, DSUM, AVERAGE, DAVERAGE, MIN, DMIN, MAX, DMAX, COUNT, COUNTIF, DCOUNT, COUNTBLANK, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, MODE, SUMPRODUCT, VLOOKUP, HLOOKUP, FV, PV, PMT, TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, SUBTOTAL, MATCH, INDEX, LEFT, RIGHT, LEN, MID, TRIM, RANK, FIND, SEARCH, REPLACE, SUBSTITUTE, LOWER, PROPER, UPPER, ROMAN, ARABIC, CONVERT, CONCATENATE, HYPERLINK...). Osim toga polaznici će ovladati formatiranjem podataka, upotrebom i izračunavanjem datuma, izradom grafikona, zaštitom ćelija i tablica, upotrebom pivot tablica i sve to na konkretnim primjerima iz prodaje. Na kraju kursa svaki polaznik će imati potrebno znanje kako da napravi Profit & Loss analizu, Cost & Benefit analizu, kako da napravi Sales Report (Daily, Weekly, Monthly), odredi Markup Rate, Retail Price, Percent Off, Sale Price, Profit Amount, Profit Margin, kako da pripremi Market Segmentation,Sales Order, Sales Invoice, Sales Action Plan, Sales Call Log, Sales Forecast, Sales Pipeline, Price Screening, Product Marketing, Customer Retention, Distribution Chanel Analysis, Management Sales Report, CRM, Routing Plan, Merchandiser Report, Customer Satisfaction Form...

 

Neophodni materijali/oprema:

Na kursu će se koristiti pripremljene MS Excel tablice kao primjeri sa konkretnim zadacima i rješenjima i sa stvarnim setovima podataka iz prodajne prakse. Za optimalno odvijanje nastave potrebno je osigurati da svaki od polaznika ima laptop, sa instaliranim MS Excel 2007, 2010, 2013 ili 2016, na kojem će pratiti nastavu i izvoditi praktične vježbe. ACADEMY387, kao organizator kursa, osiguraće odgovarajuću salu, wifi konekciju, projektor, platno za projekciju i flipchart.

 

Napomena: nastava se po dogovoru može održati online ili u prostorijama ACADEMY387. Kurs je također moguće organizovati i za uposlenike kompanija u prostorijama vaše kompanije. Ukoliko se nastava održava in-house kompanija je dužna obezbjediti odgovarajuću salu, wifi konekciju, projektor, platno za projekciju i flipchart.

 

Poželjni materijali/oprema

- na kurs je potrebno ponijeti vlastiti laptop sa instaliranom verzijom MS Excel 2007, 2010, 2013 ili 2016

 

Trajanje kursa

Kurs traje 10 školskih časova i održava se u terminima od ponedjeljka do petka, od 18:00 do 20:00 (sa pauzama).

 

Cijena kursa iznosi 249 KM.

Minimalan broj polaznika je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.