MySQL - baze podataka za početnike

3/10

Cijena

399KM

Početak kursa

24.06.2024.

Trajanje

(24 h)

Rating

MySQL - baze podataka za početnike

Opis kursa: 

Kurs je planiran i osmišljen tako da polaznicima omogući da steknu konkretno početničko znanje, koje će moći korisno primijeniti u gotovo svim oblastima. Ovo znanje zauzima značajno mjesto u polju IT-a, i potrebno je, kako programerima i web developerima, tako i database-managerima i arhitektima. Na kursu će se koristiti MySQL - „The world's most popular open source database“.


Očekivanja i ciljevi: 

Kurs je predviđen i namijenjen početnicima, zbog čega predznanje nije obavezno. Sve što je potrebno učesnicima kursa je volja i pozitivan stav da će njihova očekivanja biti ispunjena.


Cilj kursa je da polaznike upozna sa:

 •    osnovama baza-podataka i
 •    vještinama nužno potrebnim za interakciju sa bazom podataka. 

Nakon završene edukacije polaznici će imati potrebno znanje da:

 • vrše CRUD operacije,
 • da upravljaju bazom sa procedurama i transakcijama,
 • da modeliraju sopstvenu bazu podataka,
 • i da vrše administraciju MySQL baza podataka.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

 • Laptop
 • notes / sveska, olovka ili sl.

Poželjni materijali/oprema:

 • MySQL Workbench
 • WAMP/MAMP/XXAMP

Trajanje kursa:

 • Kurs se održava ponedjeljkom i srijedom u terminu od 17:30 do 19:30h. 

Redovna cijena kursa je 399KM, dok je cijena sa popustom za studente i srednjoškolce 359KM. Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.