MySQL - baze podataka za početnike

7/16

Cijena

329KM

Početak kursa

26.12.2022.

Trajanje

(24 h)

Rating

MySQL - baze podataka za početnike

Opis kursa: 
Kurs je planiran i osmišljen tako da polaznicima omogući da steknu konkretno početno znanje koje će moći korisno primijeniti u gotovo svim oblastima. Ovo znanje zauzima značajno mjesto u polju IT-a, i potrebno je, kako programerima i web developerima, tako i database-managerima i -arhitektima. Na kursu će se koristiti MySQL - „The world's most popular open source database“.

Očekivanja i ciljevi: 
Kurs je predviđen i namijenjen za početnike, zbog toga predznanje nije obavezno. Sve što je potrebno učesnicima kursa je volja i pozitivan stav da će njihova očekivanja biti ispunjena. Cilj kursa je da polaznike upozna sa:

  •    Osnovama baza-podataka,
  •    i vještinama nužno potrebnim za interakciju sa bazom podataka. 

Nakon završene edukacije polaznici će imati potrebno znanje da:

  • vrše CRUD operacije,
  • da upravljaju bazom sa procedurama i transakcijama,
  • da modeliraju sopstvenu bazu podataka,
  • i da vrše administraciju MySQL baza podataka.

Materijali/oprema potrebna za kurs:
- Laptop
- notes / sveska, olovka ili sl.

Poželjni materijali/oprema:

- MySQL Workbench
- WAMP/MAMP/XXAMP

Trajanje kursa:
Kurs se odvija ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminima od 19:30 h do 21:30 h.

Cijena kursa je 329 KM, a za studente 289 KM. 

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.