Programiranje za neprogramere (III)

10/14

Cijena

289KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Raspored: Kurs će se održavati utorkom i petkom od 17:30 do 21:00.

Uvod i ciljevi

Cilj ovog kursa je obučiti programiranju ljude koji nisu imali ranijeg dodira s programiranjem.

Za potrebe edukacije o programiranju izabrano je programsko okruženje Processing. Ovo okruženje omogućava jednostavno crtanje grafike i pravljenje animacija pisanjem programskog kôda, te čak i razvoj igara.

Ovo okruženje je izabrano iz dva razloga:

 • jednostavan pristup alatima za crtanje grafike. S obzirom da je rezultat izvršavanja programa vizuelan, olakšat će se shvatanje izvršavanja programa na samom početku, ali i motivisanost polaznika.
 • sintaksa Processing jezika je bazirana na sintaksi Java programskog jezika, te dijeli dosta karakteristika s drugim modernim programskim jezicima kao što su Java, JavaScript, C# i C++.

Polaznici će u toku kursa savladati osnovne koncepte programiranja, kao što su:

 • redoslijed izvršavanja iskaza i izraza;
 • tipovi podataka;
 • promjenjive i dodjela vrijednosti;
 • uslovni iskazi;
 • funkcije;
 • petlje;
 • nizovi;
 • pronalažanje i ispravljanje grešaka;
 • pisanje programa koristeći objektno-orijentisani pristup.

Nakon toga ćemo napraviti uvod u programiranje Arduino mikrokontrolera, te pokazati osnove programiranja u programskom jeziku Java, kako bi polaznici mogli samostalno nastaviti usavršavati stečene vještine.

Po završetku kursa, polaznici će:

 • shvatati osnovne principe programiranja;
 • koristiti Processing okruženje za pisanje interaktivnih animacija i/ili igara;
 • biti spremni samostalno pristupiti učenju novih programskih jezika.

Očekivanja od polaznika

Potrebno je da polaznici zadovoljavaju sljedeće preduslove za pohađanje ovog kursa:

 • poznavanje engleskog jezika (min. A2 nivo za čitanje)
 • posjeduju vlastiti laptop na koji se može instalirati i izvršavati Processing okruženje (zvanično podržani operativni sistemi su Windows 7, Windows 8, OS X i Ubuntu)
 • motivisani su da nauče programirati
 • imaju minimalno sat vremena dnevno da se posvete učenju van kursa (rješavanje zadataka za zadaću i samostalno istraživanje)

Plan i program kursa je podložan promjenama zasnovanim na brzini usvajanja znanja polaznika. Svaki polaznik treba ponijeti svoj laptop na ovaj kurs.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.