QA Automation Testing

6/18

Cijena

419KM

Početak kursa

19.08.2024.

Trajanje

(24 h)

Rating

QA Automation Testing

Opis kursa:

Ovaj kurs je savršen za početnike koji nemaju prethodnog iskustva u oblasti testiranja softvera, kao i za manual softver testere koji žele da savladaju osnove automatizovanog testiranja. U toku kursa ćemo se fokusirati na funkcionalne i UI segmente testiranja, a kurs je podijeljen u tri faze.

Prva faza pokriva teoriju i predavanja iz oblasti procesa testiranja i Seleniuma:

 • Uvod u QA proces
 • Šta je test case, a šta test scenario?
 • Test automation vs. manual QA
 • Regression & smoke test

Druga faza kursa pokriva oblast rada sa element selektorima i specijalnim elementima:

 • ID, Name, CSSPath & XPath Selectors - kada koristiti koji u Seleniumu
 • Input boxes, Check boxes, Radio buttons, Alert boxes

Treća faza kursa pokriva oblast kreiranja Automation Frameworka.

Očekivanja i ciljevi:

Polaznici će po završetku kursa savladati osnove objektno orijentisanog programiranja, kao i:

 • osnove QA procesa
 • raditi sa ID, Name, CSSPath i XPath selektorima, kao i kada koristiti koji u Seleniumu
 • raditi sa Input boxes, Check boxes, Radio buttons, Alert boxes i drugim elementima
 • raditi sa Page Object Modelom i kako ga ispravno implementirati
 • kreirati ispravan Selenium Automation Framework
 • paralelno testirati koristeći Selenium i NUnit
 • koristiti različite browsere u svom procesu - Chrome, Opera, Internet Explorer, Firefox
 • raditi sa različitim karakteristikama elemenata
 • izvršavati JavaScript kroz C# sa Seleniumom
 • raditi sa Browser Properties elementima (Size, Location, New Tabs/Windows, Tabs/Windows Handles)
 • generisati HTML reporte sa rezultatima testiranja 
   

Neophodni materijali/oprema:

 • Na kurs je potrebno ponijeti vlastiti laptop sa instaliranim Visual Studio softverom.

 

Trajanje kursa:

Kurs traje ukupno 24 sata i održava se ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u terminu od 17:30 do 19:30h. Cijena kursa iznosi 419 KM i moguće je plaćanje u dvije rate. Minimalan broj polaznika je 7. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.