Online kurs razvoja Android aplikacija - napredni nivo

0/8

Cijena

499KM

Početak kursa

07.05.2024.

Trajanje

(24 h)

Rating

Online kurs razvoja Android aplikacija - napredni nivo

Opis kursa: Kurs je kreiran tako da Vam pruži praktično iskustvo u radu sa popularnim razvojnim alatima za razvoj Android aplikacija. Naš napredni kurs za Android aplikacije namjenjen je programerima koji žele da nauče da kreiraju aplikacije za Android platformu. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama koje se koriste za razvoj Android aplikacija a neke od njih su:

  • MVVM
  • ViewModel
  • LiveData
  • Kotlin Coroutines
  • Room
  • REST/JSON
  • Navigation graph

Za ovaj kurs je neophodno da imate osnovno znanje iz programskih jezika Java ili Kotlin, također su vam poznati osnovni principi objektno orijentisanog programiranja. Veliki je plus ako imate prethodno iskustvo sa Android programiranjem, ali nije neophodno. Ako posjedujete potrebne vještine i želite dalje da se razvijate u pravcu razvoja Android aplikacija, onda je ovaj kurs baš za Vas.

Neophodni materijali/oprema:

  • Laptop 
  • Želja za učenjem
  • Motivacija

Trajanje kursa: Kurs se odvija utorkom i četvrtkom u terminu od 19:00 do 21:00h (Moguće pomjeranje termina u odnosu kako polaznicima kursa bude odgovaralo). Cijena kursa iznosi 499 KM i moguće je plaćanje u dvije rate. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 6. Kurs neće početi planiranog datuma ukoliko ne zaprimimo dovoljan broj prijava za formiranje grupe. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.